ความหมายของกิน 7 สิ่ง พระโค กินเสี่ยงทาย

เปิดความหมายของกิน 7 สิ่ง พระโค กินเสี่ยงทาย พิธีสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวเกษตรกร
ความหมายของกิน 7 สิ่ง พระโค กินเสี่ยงทาย

ใน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ภายหลังพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์พืช และพันธุ์ข้าวพระราชทาน จะตามด้วย

พิธีเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งของ พระโค คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำและหญ้า

พระโคกินสิ่งใดโหรหลวงจะถวายคำพยากรณ์ ซึ่งเป็นพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวเกษตรกร

มาดูกันว่า คำพยากรณ์ของกินทั้ง 7 อย่าง หมายถึงอะไรบ้าง

- ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพด

พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

- ถ้าพระโคกินถั่วหรืองา

พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

- ถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า

พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

- ถ้าพระโคกินเหล้า

พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

โดยในปี 2565 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

จะมีขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

คลิปอีจันแนะนำ
พระพยอม กัลยาโณ อย่าให้ความชั่ว ปิดกั้นความดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.