คุกนะ! ตุนไข่ไก่ ขึ้นราคาไข่ไก่ กรมการค้าภายใน เตือนมีความผิด

กรมการค้าภายใน เตือน! ตุนไข่ไก่ ขึ้นราคาไข่ไก่ มีความผิด คุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน
คุกนะ! ตุนไข่ไก่ ขึ้นราคาไข่ไก่ กรมการค้าภายใน เตือนมีความผิด

วันนี้(11 ส.ค. 64) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า จากความต้องการไข่ไก่ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้มีกระแสข่าวว่า ไข่ไก่ในระบบมีปริมาณไม่เพียงพอ และอาจจะมีผู้ฉวยโอกาส กักตุนไข่ไก่ และปรับราคาขายปลีกไข่ไก่สูงขึ้น

ขอบคุณภาพ : กรมการค้าภายใน

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้หารือภาครัฐและองค์กรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2564 ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อมิให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น จากที่ต้องประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิดอยู่แล้ว โดยกรมปศุสัตว์ได้ใช้มาตรการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืดอายุการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปจากเดิมปลดที่ 75 สัปดาห์ เป็นปลดที่ 85-90 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้มีไข่ไก่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 42 ล้านฟองต่อวัน เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน ส่วนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง ซึ่งช่วยตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ไม่เกิน 3.00 บาท/ฟอง ตั้งแต่ช่วงการระบาดรุนแรงรอบเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ได้รับที่จะขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกตรึงราคาดังกล่าวต่อไป เพื่อให้ราคาขายปลีกทรงตัว รวมถึงยืนยันจะจำหน่ายไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางตลาดเดิมที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายก่อนเป็นลำดับแรก คือผ่านห้างค้าปลีกค้าส่ง และตลาดสด

ขอบคุณภาพ : กรมการค้าภายใน

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า หวังว่าจะไม่มีการสร้างกระแสข่าวเท็จให้ประชาชนต้องสับสนและวิตกกังวล และขอเตือนผู้ที่กักตุนไข่ไก่ และตั้งราคาขายปลีกสูงขึ้นเกินสมควร ซึ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชนให้เดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีก โดยพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิด ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ต้องระวางโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนผู้บริโภค พบเห็นผู้ประกอบการรายใด ที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสูงเกินควร โปรดแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที

กรมการค้าภายใน ขอให้ประชาชนมั่นใจและคลายความวิตกกังวลในเรื่องปริมาณและราคาไข่ไก่ ซึ่งกรมฯ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งกรมปศุสัตว์ องค์กรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และห้างค้าปลีก-ค้าส่ง บริหารจัดการการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงและมีปริมาณที่เพียงพอ รวมถึงช่วยพยุงราคาขายต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาด้านภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภคที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากโรคโควิด 19 อย่างมากในปัจจุบัน

อีจัน
www.ejan.co