จิตอาสาสายด่วน 1668 เสียสละสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ขอความเห็นใจหากรับสายไม่ทัน

กรมการแพทย์ เผย บุคลากร เจ้าหน้าที่ เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ทำจิตอาสา รับสายด่วน 1668 เพราะทุกคนคือทีมประเทศไทย มุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับรักษาโดยเร็ว
จิตอาสาสายด่วน 1668 เสียสละสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ขอความเห็นใจหากรับสายไม่ทัน
ภาพจากอีจัน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่าสายด่วน ไม่มีคนรับสายนั้นขอชี้แจงว่า ในช่วงนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์มีความห่วงใยประชาชน จึงรวมเป็นนำหนึ่งใจเดียวเป็นจิตอาสากว่า 200 ชีวิต ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่มีงานประจำที่ต้องปฏิบัติเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีจิตอาสาทำงานสายด่วนโดยไม่มีวันหยุด บางทีมงานทำงานอย่างหนักรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยข้ามวันข้ามคืน ให้บริการประชาชนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวม เพราะทุกคนคือทีมประเทศไทย มุ่งหวังให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณภาพ : กระทรวงสาธารณสุข

สายด่วน 1668 เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.00 -22.00 น.

แบ่งเป็น 4 ทีมหลัก คือ

1. ทีมรับสาย Hotline 1668 จากผู้ป่วยโควิด 19 สอบถามข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วย

2. ทีมข้อมูล มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากทีมงานสายด่วนและทีมประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล สรุปข้อมูลรายวัน

3. ทีมแพทย์ มีทีมแพทย์ประเมินอาการระดับความรุนแรงของผู้ป่วย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามความรุนแรงของโรค

4. ทีมตอบสนองและประสานงาน มีหน้าที่ประสานการขอเตียงจากโรงพยาบาลเป้าหมายหรือศูนย์ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาล (ผ่านศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลราชวิถี กรณีเป็นผู้ติดเชื้อในความรับผิดชอบของกรมการแพทย์ และประสานงานผ่านศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร กรณีเป็นผู้ติดเชื้อในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลนอกสังกัดกรมการแพทย์) รวมทั้งโทรเยี่ยมติดตามอาการของผู้ป่วย

ขอบคุณภาพ : กระทรวงสาธารณสุข
ขอบคุณภาพ : กระทรวงสาธารณสุข
ขอบคุณภาพ : กระทรวงสาธารณสุข

ขอยืนยันว่าทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อความสะดวกในการประสานส่งต่อ ขอยืนยันว่ามีปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าการทำงานดังกล่าวถือว่าเป็นความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวม เพราะทุกคนคือทีมประเทศไทย มุ่งหวังให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co