จีน เอาจริง! ลงดาบเอาโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่ากฎประหยัด กว่า 11,000 ราย

จีน เอาจริง! ลงดาบเอาโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่ากฎประหยัด กว่า 11,000 ราย ถือเป็นฐานละเมิดกฎระเบียบ 8 ประการ
จีน เอาจริง! ลงดาบเอาโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่ากฎประหยัด กว่า 11,000 ราย

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า หน่วยงานต่อต้านการทุจริตสูงสุดของจีนประกาศผ่านเว็บไซต์ ว่าในเดือนเมษายน 2022 จีนลงโทษเจ้าหน้าที่ 11,351 คน ฐานละเมิดกฎระเบียบ 8 ประการ ว่าด้วยการยกระดับการดำเนินงานของพรรคฯ และรัฐบาล เพื่อป้องกันคอร์รัปชันและเป็นมิตรกับประชาชนที่ให้ประชาชนมีความเสมอภาค ไม่แบ่งชั้นวรรณะ ไม่ทำตัวเป็นเจ้าขุนมูลนาย และทำตัวอยู่เหนือชาวบ้าน เห็นเป็นกฎกติกามารยาท

ทั้งนี้จากคณะกรรมการตรวจสอบวินัยส่วนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCDI) และคณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาติ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีการละเมิดกฎจำนวน 7,441 คดี โดยมีเจ้าหน้าที่ได้รับโทษทางวินัยหรือทางปกครอง จำนวน 7,603 ราย

ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ได้รับโทษเนื่องจากการมีส่วนร่วมในการยึดถือพิธีรีตองหรือการยึดถือระบบเจ้าขุนมูลนาย จำนวน 6,411 ราย และพฤติกรรมที่มุ่งแต่ความสุขสบายหรือพฤติกรรมที่ฟุ่มเฟือย จำนวน 4,940 รายอีกทั้งช่วงปลายปี 2012 พรรคฯ ได้ออกกฎระเบียบ 8 ประการ ว่าด้วยความมัธยัสถ์เพื่อจัดการกับพฤติกรรมการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

โดยบัญญัติ 8 ประการ ของ พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประกอบด้วย

1. ให้ลดการจัดระเบียบพิเศษด้านการจราจร สำหรับผู้ใหญ่ในการเดินทาง เพื่อลดความไม่สะดวกต่อประชาชน และการ “เดินทางตรวจเยี่ยม” ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นเพียงพิธีการจะต้องระงับให้หมดสิ้น

2. ห้ามสมาชิกกรมการเมืองระดับสูงไปเปิดงานต่างๆ ในพิธีตัดริบบิ้นหรือวางศิลาฤกษ์ รวมถึงการร่วมฉลองหรือสัมมนา ยกเว้นว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางของพรรคเท่านั้น

3. การเดินทางต่างประเทศของเจ้าหน้าที่จะต้องจำกัดเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น และให้ลดจำนวนผู้ติดตามลงไป อีกทั้งส่วนใหญ่แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องมีการให้คนจีนโพ้นทะเล หรือสถาบันหรือนักศึกษาไปรับที่สนามบินใดๆ

4. สมาชิกของกรมการเมืองทุกคนต้องศึกษาทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่แท้จริง เกี่ยวกับรากหญ้าด้วยการติดตามเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง

5. ผู้นำระดับสูงทุกคน ควรจะต้องฟังประชาชนและเจ้าหน้าที่ระดับรากหญ้ามากขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้าน

6. ขอให้จัดระเบียบว่าด้วยการประชุมระดับชาติ และกิจกรรมสำคัญๆ ด้วยการมุ่งสร้างประสิทธิภาพสำหรับการประชุมของทางการและการออกเอกสารทั้งหลาย

7. การประชุมของทางการจะต้องสั้นและตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการปราศรัยเยิ่นเย้อวกวนและว่างเปล่า เอกสารทางการที่ไม่มีสาระหรือมีเนื้อหาที่สำคัญจริงๆ ก็ไม่ควรจะแจก

8. ขอให้ลดการรายงานข่าวเกี่ยวกับการไปร่วมประชุม หรือร่วมกิจกรรมของสมาชิกกรมการเมือง และหากมีรายงานข่าวก็ควรจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของงาน คุณค่าของข่าวและผลต่อสังคมจริงๆ และในทำนองเดียวกันการตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับงานและกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับสูง ก็ควรจะต้องจำกัดให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

คลิปแนะนำอีจัน
สระผมบนยานอวกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co