สโมสรนิสิตจุฬาฯ ประกาศยกเลิก อัญเชิญพระเกี้ยว ยุติความไม่เทียม

สโมสรนิสิตจุฬาฯ ประกาศยกเลิกกิจกรรม อัญเชิญพระเกี้ยว ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ยุติความไม่เทียม
สโมสรนิสิตจุฬาฯ ประกาศยกเลิก อัญเชิญพระเกี้ยว ยุติความไม่เทียม

เมื่อวานนี้ (23 ต.ค. 64) องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ได้ออกแถลงการณ์จากคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณี ยกเลิกกิจกรรมขบวน อัญเชิญพระเกี้ยว ใน งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมขบวนอัญเชิญ พระเกี้ยว เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดใน งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรูปแบบของขบวนอัญเชิญ พระเกี้ยว นั้นจำลองกระบวนแห่อย่างราชสำนัก ในกิจกรรมดังกล่าวจะมี “ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว” ถือ “พระเกี้ยว” ที่เป็นสัญลักษณ์สูงสุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่งบนเสลี่ยงซึ่งถูกแบกโดยนิสิตกว่า 50 คน

อีกทั้ง ผู้อัญเชิญซึ่งมาจากกลุ่ม CU Coronet ยังถือว่าเป็นตัวแทนของความเป็นจุฬาฯ ในกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีและในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ ต่อไป

แต่กิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวสนับสนุนและสะท้อนถึงระบอบอำนาจนิยม รวมถึงค้ำยันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากัน รูปแบบกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวยังเป็นภาพแทนของวัฒนธรรมแบบศักดินาที่ยกกลุ่มคนหนึ่งสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งพร้อมสัญลักษณ์ของศักดินาคือ “พระเกี้ยว” บนเสลี่ยง

ภาพจาก FB CU Coronet

รวมถึงในส่วนของกระบวนการคัดเลือกผู้อันเชิญฯ ยังเป็นที่กังขาถึงความโปร่งใส และยังมีข้อกังขาว่าเป็นการสนับสนุนความเป็นอภิสิทธิ์ชน ผ่านค่านิยมมาตรฐานความงามแบบใดแบบหนึ่งในสังคม

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการใช้อำนาจในการบังคับให้คนต้องมาแบกเสลี่ยง ดังที่เห็นจากกระบวนการหานิสิตหอในเพื่อมาแบกเสลี่ยงเข้าสนามนั้น มีการบังคับผ่านการอ้างว่าจะมีผลต่อคะแนนการคัดเลือกให้มีสิทธิอยู่ในหอพัก

ภาพจาก FB CU Coronet

คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ล้าหลังอันขัดต่อคุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตย ความเท่าเทียม และสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ จากมติในวาระการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2564 ของคณะกรรมการบริหารฯ มีมติ 29 : 0 เสียง เห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวใน งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ เพื่อยุติการผลิตซ้ำธรรมเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมมิให้คงอยู่ในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป

ภาพจาก FB CU Coronet
คลิปอีจัน แนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co