ฉลุย! มติรับหลักการ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2565 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท

ผ่านฉลุย! มติรับหลักการ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2565 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท
ฉลุย! มติรับหลักการ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2565 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท

หลังจาก มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 วาระ 1 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท เป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งเเต่วันที่ 31 พ.ค. จนถึง วันที่ 2 มิ.ย.64 ในเวลา 5 ทุ่มเศษ นายชวน หลีกภัย ประธานการประชุม ได้ให้สมาชิกแสดงตนลงมติ

โดยมีผู้ลงมติจำนวน 471 เสียง

เห็นด้วย 268 เสียง

ไม่เห็นด้วย 201 เสียง

งดออกเสียง 2 เสียง

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2565 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท ผ่านฉลุย!

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co