ชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านห้วยปูแกง รับวัคซีนเข็ม 2 ครบหมู่บ้านแล้ว

กะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง รับวัคซีนเข็ม 2 แล้ว ชวนชนเผ่าอื่นๆ ในแม่ฮ่องสอนฉีดวัคซีนโควิดด้วย สร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
ชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านห้วยปูแกง รับวัคซีนเข็ม 2 ครบหมู่บ้านแล้ว

กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนชาวชนเผ่าในแม่ฮ่องสอน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้สโลแกน "ฉีดแล้ว หายห่วง เที่ยวได้"

วันนี้ (21 ต.ค. 64) นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยว่า วันนี้ได้มีชาวชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พากันเดินทางมาฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเข็มที่ 2 เพื่อให้ยอดฉีดวัคซีน ของแม่ฮ่องสอนเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมรับการเปิดการท่องเที่ยว

สำหรับกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาว ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวแห่งอื่น ๆ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตในรูปแบบของวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา ซึ่งเป็นบ้านเดียวที่กระตือรือร้นในการที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด มากว่าหมู่บ้านชนเผ่าอื่น ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากมองเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาพรวม ที่พวกเขาต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว ว่าเดินทางมาเที่ยวแล้ว จะได้รับความปลอดภัยจากโรคโควิด และยังได้เชิญชวนให้ชนเผ่าอื่น ๆ มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอีกด้วย

นายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าว่า ประชาชนทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้รีบเดินทางไปขอรับการฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่ทางสาธารณสุขจังหวัดจัดให้มีการบริการฉีดวัคซีนให้ฟรีกับประชาชนทั่วไปและรวมไปถึงแรงงานต่างด้าว จากประวัติการระบาดในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอน ไม่เคยมีประวัติว่า มีนักท่องเที่ยว นำเชื้อมาระบาดในพื้นที่ของจังหวัดแต่อย่างใด มีแต่การติดเชื้อและระบาดภายในจังหวัด และรับเชื้อมาจากจังหวัดอื่น ดังนั้นการเร่งฉีดวัคซีน จะเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันการระบาดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล่าสุดวันนี้ (21 ต.ค. 64) มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 934 ชุด พบเชื้อ 28 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด

สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน จำนวน 1,308 ราย เป็นเพศชาย 618 ราย และเพศหญิง 690 ราย เสียชีวิต 13 ราย (0.99%) รักษาหายแล้ว 825 ราย (63.07%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 470 ราย.(35.94%) มีอาการเล็กน้อย 426 ราย ปานกลาง 37 ราย และรุนแรง 7 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 9 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 11 ราย โรงพยาบาลปาย 21 ราย โรงพยาบาลสบเมย 28 ราย โรงพยาบาลขุนยวม 3 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 8 รายโรงพยาบาลสนาม 206 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 184 ราย

คลิปอีจันแนะนำ
สาวสองฆ่าเพื่อน เปย์ผู้ชาย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co