ชลบุรี คลายล็อกดาวน์ เปิดหาด บางแสน ถึง 2 ทุ่ม

อย่าการ์ดตก! ชลบุรี คลายล็อกดาวน์ เปิดหาด บางแสน ถึง 2 ทุ่ม ภายใต้มาตรการ อย่างเคร่งครัด
ชลบุรี คลายล็อกดาวน์ เปิดหาด บางแสน ถึง 2 ทุ่ม

โอ้ทะเลแสนงาม บางแสน เปิดหาดให้เที่ยวแล้ว

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 มีประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ดังนี้

1. ห้ามจัดกิจกรรม รวมกลุ่มกัน มากกว่า 25 คน

- เว้นแต่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่

- สำหรับผู้ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของ หรือกิจกรรมอื่นให้แจ้งอำเภอท้องที่ พิจารณาอนุญาตก่อนจัดกิจกรรม

2 . การปรับมาตรการควบคุมสถานที่ กิจกรรมให้เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาการจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังนี้

- โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีก่อนเปิดทำการ

- ร้านจำหน่ายอาหารทหรือเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็นหาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และงดการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เด็ดขาด และจำกัดจำนวนผู้บริโภคในร้าน

- คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือร้านตัดผมให้เปิดดำเนินการได้

- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทยให้เปิดบริการได้ เฉพาะให้บริการนวดเท้า

- ตลาดนัดให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 20.00 น.โดยให้จำหน่ายเฉพาะสินค้าอุปโภคหรือบริโภค

- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า community Mall หรือสถานประกอบการอื่นที่ มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 20.00 น.

- สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ หรือสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่พื้นที่โล่งแจ้ง สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเทศในร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

- พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พื้นที่บริเวณสะพานเกาะลอย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา และพื้นที่บริเวณสะพานชลมารควิถี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

เว้นแต่กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภท ที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการ ให้บริการหรือปิดการดำเนินการไว้ก่อน ดังนี้

1 .คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ผ่านการนัดหมาย จำกัดให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง

2 .สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดดำเนินการได้โดยการนัดหมาย และจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้า

3 .สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงในการจัดประชุมยังคงให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน

คลายล็อก แต่อย่าการ์ดตกนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
ถุงละ 100 บาท 3 ถุง 500 ไม่ได้เดี๋ยวแม่ด่า
อีจัน
www.ejan.co