ชัชชาติ ผู้ว่าฯกทม. จับมือ ภาคีเครือข่าย ตั้งเป้า ลดอุบัติเหตุทางถนน

ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าฯกทม. จับมือ ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม ศปถ.กทม. ตั้งเป้า กำหนดแนวทางป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนน
ชัชชาติ ผู้ว่าฯกทม. จับมือ ภาคีเครือข่าย ตั้งเป้า ลดอุบัติเหตุทางถนน

กทม. จับมือภาคีเครือข่าย ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนน ยกระดับความปลอดภัยเทียบมาตรฐานนานาชาติ

เมื่อวานนี้ (28 มิ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.)

โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายประภาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพ ภาคีเครือข่าย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการฯ ร่วมกัน กำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลการประชุม ศปถ.เขต ตามข้อสั่งการในที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 โดยให้ศึกษานโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี ซึ่งมีอย่างน้อย 216 ข้อ เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยดี และเดินทางดี กำหนดตัวชี้วัดระดับเขตทั้ง 50 เขต ลดจุดเสี่ยง เพื่อให้ทุกสำนักงานเขตให้ความสำคัญกับการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต

สำหรับจุดเสี่ยงในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 917 จุด แบ่งเป็น จุดเสี่ยงตามตัวชี้วัด สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา และสำนักงานเขต และจุดเสี่ยงคงค้างที่รองบประมาณปี 2564 จำนวน 118 จุด จุดเสี่ยงเพิ่มเติมปี 2565 ของ 50 สำนักงานเขต จำนวน 700 จุด และจุดเสี่ยงจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล 99 จุด

การดำเนินการ เรื่องการประเมินความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐานนานาชาติ (IRAP) ประกอบด้วย

1. กายภาพถนนปลอดภัย แก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย เพิ่มอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร ออกแบบและปรับปรุงถนนด้วยมาตรฐานนานาชาติ

2. ยานพาหนะที่ปลอดภัย ระบบขนส่งสาธารณะ เพิ่มรูปแบบการเดินทางทางเลือก มาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

3. การจราจรและความเร็วปลอดภัย จัดลำดับขั้นตอน จัดการจราจรอัจฉริยะ จัดการความเร็วที่เหมาะสม

4. ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย ศูนย์ควบคุมเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด ระบบเชื่อมโยงใบสั่งจราจร ศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่ ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

นอกจากนี้ ในที่ประชุมฯ ได้รายงานจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมสู่ถนนปลอดภัย สร้างแนวร่วมให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นเรื่อง ความเร็ว ทางข้าม และจักรยานยนต์ ตามมติจากการประชุม ศปถ.กทม.ครั้งที่ 2/2565 รวมถึงได้หารือถึงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขับขี่ด้วยความเร็ว ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

ทั้งนี้ ชัชชาติ ได้มอบหมายในที่ประชุมฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจทางข้าม เพื่อปรับปรุงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ทำสัญญาณไฟกระพริบ ไฟส่องสว่างให้ดีขึ้น ป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งฝากให้ทุกคนช่วยกันคิด เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co