ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. แก้ปัญหา ชุดลูกเสือ - เนตรนารี

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. แก้ปัญหา ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ย้ำชัด ในสถานศึกษาใส่ชุดนักเรียนร่วมกับผ้าผูกคอและหมวกได้!
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. แก้ปัญหา ชุดลูกเสือ - เนตรนารี

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. แก้ปัญหา การแต่งกาย ชุดลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (28 มิ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า การจัดหาชุดลูกเสือให้กับนักเรียนตามคำสั่งของ กระทรวงมหาดไทย ทุกอย่างต้องไม่เป็นภาระกับประชาชน หากให้ กทม.หาก็ต้องสนับสนุนงบประมาณมาด้วย ในส่วนชุดนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ “ชุดลูกเสือ” ซึ่งมีราคาสูงอาจเนื่องจากมีอุปกรณ์มาก ดังนั้นต้องมาพิจารณาว่าจริงๆ แล้วชุดเป็นเพียงส่วนหนึ่ง สิ่งสำคัญคือ การฝึกวินัย หรือแนวความคิดมากกว่า

หากองค์ประกอบมีราคาแพงก็เห็นว่าไม่จำเป็น อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะสามารถปรับรูปแบบได้หรือไม่ หากมีคำสั่งเป็นนโยบายมา กทม.ก็มีหน้าที่ต้องทำตามอยู่แล้ว ซึ่งหากเป็นคำสั่งมาก็น่าจะมีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้ควบคู่กันไปได้ และหากพบปัญหา กทม.ก็จะแจ้งกลับไปเช่นกัน

โดย ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า

“ในตอนนี้เราต้องพูดกันด้วยความจริง ไม่ให้เป็นภาระกับผู้ปกครอง และต้องดูแลทุกคน ไม่สามารถเลือกดูแลคนใดคนหนึ่งได้ หากกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าจำเป็นก็คงต้องดูแลเด็กทุกคนให้เท่าเทียมกัน ทั้งหมดนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่หาทางออกได้”

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนและชุดพละให้กับนักเรียนทุกคน โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนจัดซื้อให้ตามความประสงค์ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะจัดหาชุดลูกเสือให้กับนักเรียน ชั้น ป.1 ป.4 ม.1และ ม.4 ทุกปีเพราะเป็นระดับที่เริ่มต้นของแต่ละประเภทและระดับของลูกเสือและยุวกาชาด ได้แก่

ชั้น ป. 1-3 ประเภทลูกเสือสำรอง ยุวกาชาดระดับ 1

ชั้น ป. 4-6 ประเภทลูกเสือสามัญ ยุวกาชาดระดับ 2

ชั้น ม.1-3 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาดระดับ 3

ชั้น ม.4-6 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาดระดับ 4

นอกจากนี้ สำนักการศึกษาได้จัดทำประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยให้การจัดกิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด ในสถานศึกษาสามารถใช้ชุดนักเรียนร่วมกับผ้าผูกคอและหมวกได้!

กรณีการฝึกอบรมเข้าค่ายสามารถแต่งชุดลำลองร่วมกับผ้าผูกคอและหมวกได้ การเเต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กำหนดให้แต่งในพิธีทางลูกเสือ หรือ ยุวกาชาด เช่น พิธีถวายราชสดุดี หรือ พิธีปฏิญาณตนสวนสนาม จึงทำให้โรงเรียนสังกัดกทม. ไม่มีประเด็นปัญหาเรื่องการแต่งกายชุดลูกเสือฯ ดังกล่าว

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าข้าวของหลายอย่างมีราคาที่สูงขึ้นมาก ไม่เว้นแม้แต่ราคาชุดลูกเสือเนตรนารี ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองในหลายครอบครัวตั้งแต่มีการเปิดเรียนในช่วงที่ผ่านมา ไม่แค่เฉพาะโรงเรียนในสังกัดกทม.ที่ได้รับการแก้ปัญหา แต่ควรได้รับการแก้ปัญหาในทุกพื้นที่ที่มีสถานศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co