ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มอบเงินเยียวผู้ประสบภัย เพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ มอบเงินเยียวผู้ประสบภัย เพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ บ้านพังเสียหาย ต้องไปอาศัยศูนย์พักพิงชั่วคราว
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มอบเงินเยียวผู้ประสบภัย เพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 เกิดเหตุเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายใน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่เร่งใช้น้ำสกัดเพื่อควบคุมเพลิง หลังเพลิงสงบ มีบ้านเรือนเสียหายประมาณ 30 หลังคาเรือน และมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ จากนั้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ เขตปทุมวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กทม. เร่งช่วย ผู้ประสบเหตุ ไฟไหม้ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มอบเงินเยียวผู้ประสบภัย เพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่

ล่าสุด เมื่อวานนี้ (2 ก.ค. 65) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยภายในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) เขตปทุมวัน

โดยกล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประสบภัยบางส่วนได้ย้ายออกไปแล้ว เหลืออยู่ที่ศูนย์พักพิงประมาณ 30-40 คน เงินเยียวยานี้เป็นเพียงเงินเยียวยาค่าที่พักอาศัยจากกรุงเทพมหานคร ส่วนการเยียวยาอื่น ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานครจะสนับสนุนบริการด้านอื่น ๆ เช่น บริการสาธารณสุข รวมถึงการจัดหาห้องพักราคาย่อมเยาให้ผู้ประสบภัย เนื่องจากในอนาคตศูนย์พักพิงแห่งนี้ก็ต้องปิด เพราะเป็นพื้นที่ของศูนย์สร้างสุขทุกวัย ประชาชนต้องใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ เบื้องต้นสำนักงานเขตเป็นตัวกลางในการดำเนินการ

สำหรับครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนบ่อนไก่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่พักอาศัย (ประจำ) ถูกเพลิงไหม้เสียหาย ไม่สามารถพักอาศัยได้ ซึ่งได้ตรวจสอบรับรองความถูกต้องจากสำนักงานเขตปทุมวันแล้ว โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564 จำนวน 113 ครอบครัว ดังนี้

1. กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ครอบครัวละ 3,000 บาท จำนวน 33 ครอบครัว เป็นเงิน 99,000 บาท

2. กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยชั่วคราวครอบครัวละ 6,000 บาท จำนวน 80 ครอบครัว เป็นเงิน 480,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 579,000 บาท

และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เป็นเพราะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล การยืนยันทางเอกสาร และจะทำการนัดหมายมอบเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว และรับลงทะเบียนการขอรับความช่วยเหลือ ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) ในเบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 177 ครอบครัว เป็นเงินรวม 940,791 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co