ชาวบ้านอ่าวลึกน้อย กระบี่ รวมตัวประท้วง ไม่เอา โรงโม่หิน

ชาวบ้านอ่าวลึกน้อย กระบี่ ไม่ทน! รวมตัวประท้วง ไม่เอา โรงโม่หิน ในพื้นที่ชุมชน
ชาวบ้านอ่าวลึกน้อย กระบี่ รวมตัวประท้วง ไม่เอา โรงโม่หิน
ภาพ อีจัน

ชาวบ้าน ต.อ่าวลึกน้อย รวมตัวประท้วง ไม่เอาโรงโม่หิน !

วันนี้(16 มิ.ย. 64) มีชาวบ้าน ต.อ่าวลึกน้อย จ.กระบี่ รวมตัวกันประท้วง บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่มีการเข้ามาในพื้นที่พร้อมยื่นหนังสือต่อ นายก อบต. ว่าจะเข้ามาสำรวจแร่ในพื้นที่ป่า พร้อมขอให้พิจารณาเปิดประชุมลงความเห็นในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า สำรวจแร่ดังกล่าว

ชาวบ้านรวมตัวกันประท้วง บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ชาวบ้านรวมตัวกันประท้วง บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งภาพ อีจัน
ป้ายประท้วง บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ป้ายประท้วง บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งภาพ อีจัน

ก่อนมีเหตุชาวบ้านรวมตัวกันประท้วงในวันนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ได้เข้ามาในพื้นที่ เสนอสิทธิประโยชน์ให้กับชาวบ้านอ่าวลึกน้อยผ่านผู้นำท้องถิ่น เพื่อเข้ามาขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน โดยในตอนนั้นมีการจัดตั้งเป็นเวทีเสวนาสร้างความเข้าใจ ระหว่าง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัด ตัวแทนของ อ.อ่าวลึก มีชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมคัดค้านกว่า 300 คน และยังมีชาวบ้านลงนามคัดค้านประมาณ 800 คน จากทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ต.อ่าวลึกน้อย โดยบริษัทเอกชนดังกล่าว เข้ามาขอสำรวจ เพื่อขออนุญาตทำสัมปทาน โรงโม่หิน โดยที่ไม่ได้ทำประชาพิจารณ์

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งภาพ อีจัน
ชาวบ้านรวมตัวกันประท้วง บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ชาวบ้านรวมตัวกันประท้วง บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งภาพ อีจัน

ปัจจุบันใน ต.อ่าวลึกน้อย มี โรงโม่หิน ตั้งอยู่แล้ว 1 ที่ ซึ่งชาวบ้านต่างก็บอกว่าได้รับผลกระทบอยู่แล้วเหมือนกัน เนื่องด้วยเขตพื้นที่ป่าที่ทางบริษัทเอกชนได้ขอเข้าสำรวจ เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่หลายร้อยครัวเรือน ป่าชุมชนเป็นเขตรอยต่อพื้นที่ประมงป่าชายเลน อยู่ในเขตที่พักอาศัย โรงเรียน ศาสนสถาน และในพื่นที่ป่ายังมีสัตว์สงวน ถ้ำน้ำใส หินงอกหินย้อยอีกด้วย

ซึ่งชาวบ้าน ต.อ่าวลึกน้อย ก็ได้ระบุถึงผลกระทบที่จะได้รับ หากมี โรงโม่หิน ในชุมชนเกิดขึ้นอีก ดังนี้

-ผลกระทบต่อภูมิประเทศ ป่าต้นน้ำเสียหาย คุณภาพของน้ำทะเลเสียหาย ทำลายแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์เสียหาย

-ผลกระทบด้านระบบเสียงและความสั่นสะเทือน สาเหตุมาจากการใช้วัตถุระเบิดและการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ในการทำเหมือง สิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือนและแรงระเบิดมีผลกระทบต่อกิจกรรมของนักเรียนในสถานที่การศึกษา

-ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพที่ใช้สูดดม และฝุ่นหินที่เกิดจากการระเบิดหิน การโม่ การบดและการขนส่ง

-ผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่นที่เกิดจากการทำเหมืองจะถูกพัดพาไปในอากาศ ซึ่งอาจเป็นอัตรายต่อมนุษย์และสัตว์

-ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ทำให้คุณภาพของผลผลิตต่ำลง ระบบนิเวศทางธรรมชาติเสียหาย ดินและน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรมขาดความสมดุล

ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงผลกระทบด้านคมนาคม สภาพเส้นทาง ด้านอุบัติเหตุ ปริมาณการจราจร คุณภาพน้ำ และทรัพยากรป่าไม้ด้วย

ซึ่งในวันนี้ การที่บริษัทเอกชนถือหนังสือมายื่นต่อ นายก อบต. ขอจัดประชุมความเห็นอีกครั้ง เพื่อเข้าสำรวจแร่ในพื้นที่ป่า ทำให้ชาวบ้านอ่าวลึกน้อย ต้องออกมารวมตัวกันดังกล่าว เพื่อปกป้องชุมชนและคนในหมู่บ้าน ประท้วงไม่เอา โรงโม่หิน ที่ต้องมีการระเบิดภูเขาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเขานาพรุ เขากาโรส และเขาม้า ที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน เป็นพักอาศัยของชาวบ้าน

ภาพ อีจัน
ภาพ อีจัน
ภาพ อีจัน
ภาพ อีจัน
ภาพ อีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co