AD

ชาวบ้าน บุรีรัมย์ ลงขัน ล้างบ่อบาดาลเก่า ผลิตน้ำประปา สู้วิกฤตแล้ง

ชื่นชมความสามัคคี ชาวบ้าน บุรีรัมย์ ลงขัน ล้างบ่อบาดาลเก่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดิน ผลิตน้ำประปา สู้วิกฤตแล้ง
ชาวบ้าน บุรีรัมย์ ลงขัน ล้างบ่อบาดาลเก่า ผลิตน้ำประปา สู้วิกฤตแล้ง
ภาพ ภูมิภาคอีจัน
AD

ชาวบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 15 ครัวเรือนน้ำประปาหมู่บ้านไหลไม่ถึง ทำให้ต้องซื้อน้ำอุปโภคและบริโภคมาหลายปี จึงรวมตัวกันลงขัน ครัวเรือนละ 2,700 บาท

ภาพ ภูมิภาคอีจัน

ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนซึ่งมีน้ำประปาใช้แล้ว มีน้ำใจร่วมบริจาคอีกครัวเรือนละ 100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป่าล้างบ่อบาดาลเก่าของหมู่บ้าน ที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงติดตั้งซัมเมอร์ ต่อพ่วงกับระบบไฟฟ้า เพื่อสูบน้ำบาดาล เข้าถังน้ำเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ผลิตเป็นน้ำประปาบาดาล

ภาพ ภูมิภาคอีจัน

ก่อนส่งจ่ายให้กับชาวบ้านทั้ง 15 ครัวเรือน ที่ไม่มีน้ำประปาใช้ หลังจากทำมาแล้วเกือบ 1 ปี สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับชาวบ้านทั้ง 15 ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี โดยแต่ละเดือนจะมีตัวแทนดูแลเรื่องการเก็บค่าใช้น้ำจากชาวบ้าน ได้เฉลี่ยเดือนละ 600–700 บาท

แต่เสียค่าไฟในการสูบน้ำบาดาลทำระบบประปาเดือนละประมาณ 270 บาท ซึ่งเงินที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นกองกลาง สำหรับซ่อมแซม หรือซื้อวัสดุอุปกรณ์ กรณีอุปกรณ์ชำรุด ซึ่งก็ถือเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีความสามัคคีกันในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co