ชาวบ้าน แม่ฮ่องสอน วอน หน่วยงานทางหลวงแผ่นดิน แก้ไขปัญหา น้ำกัดเซาะถนน

ชาวบ้าน แม่ฮ่องสอน วอน หน่วยงานทางหลวงแผ่นดิน แก้ไขปัญหา น้ำกัดเซาะถนน หวั่นถนนทรุดตัว ส่งผลกระทบต่อการสัญจร
ชาวบ้าน แม่ฮ่องสอน วอน หน่วยงานทางหลวงแผ่นดิน แก้ไขปัญหา น้ำกัดเซาะถนน
วอนทางหลวงเร่งแก้ปัญหาดินขอบทางภาพ อีจัน

ชาวบ้าน แม่ฮ่องสอน วอน หน่วยงานทางหลวงแผ่นดิน แก้ไขปัญหา น้ำกัดเซาะถนน หวั่นถนนทรุดตัว ส่งผลกระทบต่อการสัญจร

ถนนทรุดตัว
ถนนทรุดตัวภาพ อีจันภูมิภาค

นางนวลน้อย ไชยศรี เจ้าของร้านอาหาร ธารฮ่องสอน ติดถนนเลี่ยงเมือง เส้นทาง ตัวเมือง – บ้านปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาหลายวัน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ลงสู่ลำน้ำปุ๊ ที่ไหลจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน มายังพื้นที่แถบถนนเลี่ยงเมือง ซึ่งเป็นเส้นทางลัดจากตัวจังหวัด ไปยังบ้านปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยลำน้ำปุ๊เส้นดังกล่าว เป็นลำน้ำเลียบขนาดไปกับทางหลวง

ภาพ อีจันภูมิภาค

ล่าสุดเมื่อช่วงของวานนี้ (3 สิงหาคม 2564) ได้เกิดฝนตกอย่างหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้นำในลำน้ำปุ๊ กัดเซาะดินข้างทางหลวง จนเกิดถึงผิวถนน ซึ่งหวั่นว่าจะเกิดอันตรายต่อการสัญจรของยานพาหนะชนิดต่างๆ ที่ใช้เส้นทางสายดังกล่าว จึงอยากจะขอให้แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จัดเจ้าหน้าที่มาสำรวจและเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว หากปล่อยให้ล่าช้าไปกว่านี้หากมีฝนตกลงมาอีก จะทำให้น้ำกัดเซาะจนถึงใต้ผิวถนน จนทำให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้

สำหรับถนนเส้นดังกล่าว ได้ถูกน้ำกัดเซาะมาหลายครั้งแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด

อีจัน
www.ejan.co