ชื่นชม! โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ไม่เก็บค่าเทอม ตระหนักถึงผลกระทบจาก วิกฤตโควิด

เอาใจผู้ปกครองไปเลย! โซเชียลแห่ชื่นชม โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ไม่เก็บค่าเทอม ตระหนักถึงครอบครัวนักเรียน ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจาก วิกฤตโควิด
ชื่นชม! โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ไม่เก็บค่าเทอม ตระหนักถึงผลกระทบจาก วิกฤตโควิด
ภาพ อีจัน

โซเชียลแห่ชื่นชม โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

หลังจากที่ทางโรงเรียนออกประกาศจะไม่เห็นค่าเทอมนักเรียน

ทางโรงเรียนได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 โดย น.ส.อารีรัตน์ ชูรวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดและการได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ คือ งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,700 บาท และงดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐให้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศของโรงเรียนหนองไผ่
ประกาศของโรงเรียนหนองไผ่ภาพ : โรงเรียนหนองไผ่

โดยโรงเรียนแจ้งว่า ที่งดเก็บค่าเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นการส่งเสริมสนับสนุน การเรียนรู้ หรือค่าใช้จ่ายด้านสื่อและเทคโนโลยี สื่ออินเตอร์เน็ตของนักเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co