ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน จันทบุรี ปราบล้ง ขายทุเรียนอ่อน เตือนผิดกฎหมาย

ไม่ถึงเวลา อย่าหาตัด! ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน จันทบุรี ปราบล้ง ขายทุเรียนอ่อน เตือนผิดกฎหมาย
ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน จันทบุรี ปราบล้ง ขายทุเรียนอ่อน เตือนผิดกฎหมาย
ภาพจากอีจัน

ถ้าซื้อทุเรียนที่ราคาเอาเรื่อง แต่พอจะมากิน กลับเจอทุเรียนอ่อน แข็งโป๊ก มันเสียความรู้สึก ดังนั้นปัญหานี้ต้องได้รับการแก้ไข

เมื่อต้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ชุดเฉพาะกิจ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ล้งทุเรียน สวนทุเรียน เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาการตัดทุเรียนอ่อน ก่อนกำหนดมาขาย ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ของจังหวัดจันทบุรี

ปราบทุเรียนอ่อน
ปราบทุเรียนอ่อน ขอบคุณภาพ fb Tanyasit Chatwiriyapong
ทุเรียนอ่อน
ทุเรียนอ่อนขอบคุณภาพ fb Tanyasit Chatwiriyapong

โดยหนึ่งในทีมงานชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ โพสต์ภาพการทำหน้าที่ โดยระบุว่า

วันนี้ 19 มี.ค. 2564 ชุดเฉพาะกิจฯเข้าตรวจ ทุเรียนพันธุ์กระดุมที่ว่า มีน้ำหนักแห้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกล้ง

ทุเรียนพันธุ์กระดุม กิโลกรัมละ 185 บาททำให้บางล้ง ส่งมือตัดและชาวสวนบางรายเร่งตัดทุเรียนออกมาขายกันมากขึ้น

ทีมจึงเข้าตรวจสอบคุณภาพทุเรียนพันธุ์กระดุม ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการขาย ทุเรียนอ่อนจากล้งแห่งหนึ่ง ให้กับล้งอีกแห่งในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่า ทุเรียนที่ล้งผู้ได้รับความเสียหายซื้อมาและแจ้งให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯมาตรวจสอบนั้น มีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเพียง 21 % – 24 % ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้คือ27 % ซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนอ่อน ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯจึงได้ทำการพ่นสีทำตำหนิและยึดเป็นของกลางและได้นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าใหม่ เพื่อดำเนินการต่อไป

ปราบทุเรียนอ่อน
ปราบทุเรียนอ่อน ขอบคุณภาพ fb Tanyasit Chatwiriyapong
ขอบคุณภาพ fb Tanyasit Chatwiriyapong

ขณะเดียวกัน จังหวัดจันทบุรี ได้ชี้แจง ข้อกำหนดการตัดทุเรียน โดยระบุว่า

1.ผู้จะสงค์จะเก็บเกี่ยวทุเรียนไม่ว่าจะเป็นเกษตร มือตัดอิสระ มือตัดของล้ง ขอแบบแจ้งความประสงค์จะเก็บเกี่ยวทุเรียนได้ที่ สนง.เกษตรอำเภอหรือผู้ใหญ่บ้าน ที่ตั้งแปลงปลูก

2.กรอกข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้แจ้งความประสงค์จะเก็บเกี่ยวแปลงที่จะเก็บเกี่ยวพร้อมข้อมูลการผลิตให้ครบถ้วน

3.ผู้แจ้งความประสงค์จะเป็นผู้รับรองข้อมูลการผลิตของตนเองว่าทุเรียนที่จะเก็บเกี่ยวในรุ่นนี้ไม่เป็นทุเรียนอ่อน

4.ให้ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ที่ตั้งแปลงรับรองว่าทุเรียนที่จะเก็บเกี่ยวนี้มีแปลงปลูกอยู่ในพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้านจริง(ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เป็นผู้รับรองว่าทุเรียนที่จะเก็บเกี่ยวเป็นทุเรียนแก่จะรับรองแค่ว่าทุเรียนที่จะเก็บเกี่ยวมีพื้นที่ปลูกในหมู่บ้านจริงเท่านั้น)

5.นำแบบแจ้งความประสงค์จะเก็บเกี่ยวให้เกษตรอำเภอลงนามเป็นผู้รับแจ้ง หากผู้ประสงค์จะเก็บเกี่ยวทุเรีย

ปราบทุเรียนอ่อน
ปราบทุเรียนอ่อน ขอบคุณภาพ fb Tanyasit Chatwiriyapong

การแจ้งความประสงค์จะเก็บเกี่ยวทุเรียนนี้จะต้องแจ้งก่อนจะเก็บเกี่ยวทุเรียนอย่างน้อย 2 วัน ทางจังหวัดจะให้ชุดเฉพาะกิจระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้านเข้าตรวจตามล้ง ในสวนและตามเส้นทางขนส่งไปยังล้งที่รับซื้ออีกครั้งหนึ่ง แต่หลังวันที่10 เมษายน 2564 ไม่ต้องแจ้งความประสงค์จะเก็บเกี่ยวแต่จังหวัดจะให้ชุดเฉพาะกิจสุ่มตรวจตามล้งและในสวนที่มีการแจ้งเบาะแส

ก่อนจะย้ำว่า ทุเรียนอ่อนจะลดลงได้ถ้าพวกเราช่วยกัน เอาเป็นว่าคนขายไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะ รอให้ถึงเลาที่เหมาะสมแล้วค่อยตัดก็ได้ สาวกทุเรียนแบบจันรอได้ จะได้กินทุเรียนฟินๆ ไม่ผิดหวัง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co