ซัคเซสมอร์ ชี้แจง ตัดรหัสขายตรง เพราะ สมาชิก ทำผิดกฎจรรยาบรรณ
ภาพ อีจัน

ซัคเซสมอร์ ชี้แจง ตัดรหัสขายตรง เพราะ สมาชิก ทำผิดกฎจรรยาบรรณ

หนังคนละม้วน ! ซัคเซสมอร์ ออกหนังสือชี้แจง ตัดรหัสขายตรง เพราะ สมาชิก ทำผิดกฎจรรยาบรรณ เอาสินค้าไปขายตัดราคา ส่วนวิ่งเต้น ล้มคดี เป็นข้อมูลเท็จ ?

กรณีนักธุรกิจอิสระ หรือธุรกิจขายตรงได้ตกเป็นผู้เสียหาย จากการถูกบริษัท มหาชน จำกัด แห่งหนึ่ง ตัดรหัสสมาชิก จนเกิดความเสียหายนับ 100 ล้านบาท และเข้าร้องเรียนต่อ องค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา คุณกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ ผู้ก่อตั้งองค์กรต่อต้านแชร์ลูกโซ่ พร้อมตัวแทนผู้เสียหายจาก 4 ภาค ของประเทศไทย ได้เดินทางเพื่อยื่นหนังสือถึง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อร้องเรียน ให้ตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัทดังกล่าว ในเรื่องการให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุน ว่าเข้าข่ายเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ อีกทั้งขอให้ตรวจสอบการยื่นชำระภาษีกับทางกรมสรรพากรว่าได้กระทำอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ?

กรณีนักธุรกิจอิสระ เข้าร้องเรียนองค์กรต่อต้านแชร์ลูกโซ่
กรณีนักธุรกิจอิสระ เข้าร้องเรียนองค์กรต่อต้านแชร์ลูกโซ่ภาพ อีจัน
ขอให้ตรวจสอบการยื่นชำระภาษีกับทางกรมสรรพากร
ขอให้ตรวจสอบการยื่นชำระภาษีกับทางกรมสรรพากรภาพ อีจัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผสห. ถูกตัดรหัสขายตรง เสียหายนับ 100 ล้าน แห่โลงศพ ร้อง DSI ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซัคเซสมอร์ ชี้แจง ตัดรหัสขายตรง เพราะ สมาชิก ทำผิดกฎจรรยาบรรณ

ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 26 พ.ค.64 ทางบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก็ได้มีการออกหนังสือ ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทถูกกล่าวหา ว่าเป็นการหมิ่นประมาท และขอแจ้งให้บุคคลที่กระทำความผิดและละเมิดต่อบริษัทฯ หยุดการกระทำ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นความเท็จและบิดเบือน บริษัทฯ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลและกลุ่มบุคคลดังกล่าว

หนังสือชี้แจง ว่าเป็นการหมิ่นประมาท
หนังสือชี้แจง ว่าเป็นการหมิ่นประมาทภาพ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีชิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

และล่าสุดวันนี้ (27 พ.ค.64) ทางบริษัท ซัคเซสมอร์ บีชิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก็ได้ออกหนังสือชี้แจงอีกครั้ง หลังจากมีข้อมูลที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายในช่วงตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.64 ถึง วันที่ 26 พ.ค.64 ซึ่งปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บเพจ และไลน์กลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้ชี้แจง 2 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1. เรื่องการตัดรหัสสมาชิก

บริษัทฯ จะกระทำการตัดรหัสสมาชิกได้ ก็ต่อเมื่อนักธุรกิจอิสระได้กระทำผิดกฎจรรยาบรรณอย่างรุนแรง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือนักธุรกิจ ในบทที่กล่าวถึง "กฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์" ซึ่งกฎจรรยาบรรณดังกล่าวได้ประกาศให้นักธุรกิจอิสระทราบโดยทั่วกัน ในรายที่ถูกตัดรหัส ได้กระทำความผิดกฎจรรยาบรรณในเรื่อง "การนำสินค้าไปขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ กำหนดไว้" ซึ่งสร้างความเสียหายต่อนักธุรกิจอิสระส่วนใหญ่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้

โดยนักธุรกิจอิสระท่านนี้ได้ถูกภาคทัณฑ์สืบเนื่องจากนำสินค้าไปตัดราคาในปี 2558 และปี 2561จนในครั้งล่าสุดนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสืบจับจนมีหลักฐานชี้ชัดถึงการกระทำผิดด้วยการนำสินค้าไปขายตัดราคาซ้ำ จึงได้ดำเนินการตัดรหัสสมาชิกไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

ส่วนผู้ถูกตัดรหัสท่านอื่นๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการตัดรหัสไป ล้วนแล้วแต่กระทำผิดต่อกฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซัดเซสมอร์ เช่น มีการชักชวนนักธุรกิจอิสระท่านอื่นย้ายไปทำธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทอื่น ๆ หรือนักธุรกิจอิสระท่านนั้นมีการกล่าวให้ร้ายอัพไลน์หรือบริษัท ในเชิงสร้างความเสียหายให้กับนักธุรกิจอิสระท่านอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อดวามเชื่อมั่นต่อบริษัท ในทุกรายนั้น บริษัทฯ มีขั้นตอนการดำเนินการและเป็นไปตามมาตรการลงโทษอย่างชัดเจน เช่น มีการส่งหนังสือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังผู้ถูกตัดรหัสทุกคนก่อน เพื่อให้โอกาสในการเข้ามาชี้แจ้งกับบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการตัดรหัสนักธุรกิจรายนั้นๆ

ด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีขั้นตอนพิจารณาอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักธุรกิจอิสระส่วนใหญ่ดำรงไว้ซึ่งกฎจรรยาบรรณของบริษัท และเพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืน ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย คือ บริษัท นักธุรกิจอิสระ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

2. เรื่อง บริษัทฯ มีการวิ่งเต้นเพื่อล้มคดี

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จและหมิ่นประมาทบริษัทฯ ด้วยเหตุที่บริษัทได้กระทำการตัดรหัสนักธุรกิจอิสระอย่างถูกต้องตามกฎจรรยาบรรณของบริษัทแล้วนั้น จึงไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ ที่จะต้องวิ่งเต้นล้มคดีตามการว่ากล่าวของบุคคลและกลุ่มบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเรียนมาทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องของกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจซัดเซสมอร์ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน

โดยในหนังสือได้มีการลงท้ายด้วยว่า “ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)”

หนังสือชี้แจง ข้อเท้จจริง
หนังสือชี้แจง ข้อเท้จจริงภาพ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีชิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ภาพ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีชิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co