ซีพีออลล์ เร่งเดินหน้าสานต่อโครงการ คนไทยไม่เคยทิ้งกัน หวังช่วยไทยต้านภัยโควิด

ทุกนาทีมีค่า ซีพีออลล์ รีบดำเนินการมอบสิ่งของจำเป็นให้ รพ.สนามและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกระจายความช่วยเหลือ เพื่อคนไทยพ้นจากโควิดในเร็ววัน
ซีพีออลล์ เร่งเดินหน้าสานต่อโครงการ คนไทยไม่เคยทิ้งกัน หวังช่วยไทยต้านภัยโควิด

นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับภาคประชาสังคมและกลุ่มเปราะบาง อาทิ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา – บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน และ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ 45 เป็นต้น

รวมถึงได้ประสานความร่วมมือผ่านทางคณะกรรมการมหาเถรสมาคมน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่มสะอาดให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม และ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อนำไปแจกจ่ายมอบให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป โดยทางศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า วัดได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลเรื่องโควิดตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อประชุมและออกมาตรการให้พระภิกษุถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับการดำเนินกิจกรรมของวัดเราไม่ได้ห่วงเฉพาะคนในวัด แต่เราห่วงถึงคนรอบๆ วัด รวมถึงสังคม ชุมชน ด้วย “การที่วันนี้ ซีพี ออลล์ เข้ามาก็ขออนุโมทนา เพราะว่าการเข้ามาเสริมกิจกรรมที่เราทำในยามวิกฤตนี้ทำให้เราทราบว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่า ถ้าทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือ มันก็จะไม่เป็นภาระของราชการฝ่ายเดียวหรือหน่วยนั้นหน่วยนี้ ทุกฝ่ายต้องมาระดมช่วยกัน ทางวัดสามารถเป็นผู้ประสานได้เราก็จะเป็นผู้ประสาน แล้วเราจะให้ความร่วมมือกับ 3 ประสาน บ้าน วัด ราชการ และก็โดยวิธีนี้เราก็จะได้สามารถผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน”

ด้านนางทัศนีย์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา – บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนประจำรวม 76 คนในระดับอนุบาลถึงป.6 ซึ่งในช่วงของการระบาดของโควิดระลอกใหม่นี้ มีผลกระทบค่อนข้างมาก การที่ภาคเอกชนมีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยเหลือนำสิ่งที่จำเป็นสนับสนุนบริจาคให้กับมูลนิธิ สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหลายๆอย่าง ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเรา ทั้งมีจิตเมตตาและนึกถึงพวกเราและน้อง ๆ ผู้พิการซ้ำซ้อนทุกคน

นายวิชัย กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า“ต้องยอมรับว่าภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกนี้ เกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วรุนแรง บุคลากรทางการแพทย์ทั้งคุณหมอและพยาบาลทุก ๆ คนต่างทุ่มเททำงานกัน 24 ชั่วโมง ซีพี ออลล์ ขอขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขอยืนอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเราก็พร้อมที่จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

ตั้งแต่ต้นปี 2564 ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์, หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด, เครื่องวัดอุณหภูมิ, น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ, วัด, ภาคประชาสังคม และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมเป็นเงินกว่า 57 ล้านบาท

ได้เห็นพลังของคนไทยที่ร่วมมือร่วมใจช่วยกันให้เราพ้นวิกฤตโควิตระลอกนี้ที่ทวีความโหดร้ายแล้ว ก็ทำให้พอมีหวังขึ้นมาบ้าง อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพ การ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยนะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co