ดีใจแทน ป่อเต็กตึ๊งใจดี มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ จักรยาน ให้น้องๆนักเรียนฐานะยากจน

ชื่นหัวใจ น้องๆมีกำลังใจเรียน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ จักรยาน ให้น้องๆ กำแพงเพชร เพื่อให้น้องๆใช้ประโยชน์
ดีใจแทน ป่อเต็กตึ๊งใจดี  มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ จักรยาน ให้น้องๆนักเรียนฐานะยากจน

ปริ่มหัวใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

วานนี้ (30 มี.ค. 64) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน พร้อมกับมอบจักรยาน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 17 ครัวเรือน รวมมูลค่า 202,040 บาท

การเข้ามอบอุปกรณ์ครั้งนี้นำโดย นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยทีมงานในมูลนิธิฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร คือ นายบุญช่วย หอมยามเย็น เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และนางสาวอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊ อัญชลี) อาสาสมัครศิลปินมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ ห้องประชุมพูนเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ภาพจาก : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนที่อยู่ในอ.บึงสามัคคี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบึงสามัคคีกำแพงเขต และโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี โรงเรียนบ้านดงเจริญ อ.ทรายทองวัฒนา โรงเรียนบ้านหนองโมก อ.คลองขลุง และโรงเรียนบ้านไพสวรรค์ อ.ปางศิลาทอง รวมทั้ง 50 คัน มูลค่า 64,500 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกกับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้ รวมงบประมาณการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นทั้งสิ้น 266,540 บาท

 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ภาพจาก : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีการดำเนินการ โครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ จะมีการจัดทีมลงพื้นที่ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ความรู้ ทักษะ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัว ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้แก่ครอบครัวยากจน ลดปัญหาการเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนสร้างความสุขสู่สังคม โดยปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่ภาคกลาง ทั้งหมด 17 จังหวัด จำนวน 98 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 1,288,712 บาท

 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ภาพจาก : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ขอให้น้องๆเป็นเด็กดีนะคะ จันเห็นแล้ว ปลื้มใจแทน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co