ทบ. เตรียมรับ ทหารใหม่ ปลอดโควิด

ทบ. เตรียมรับ ทหารใหม่ 1 พ.ย. นี้ เน้น ปลอดโควิด
ทบ. เตรียมรับ ทหารใหม่ ปลอดโควิด

อีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนมีความกังวลกันอยู่ ก็คือเหล่าทหารใหม่ ที่จะต้องเข้าประจำการ วันที่ 1 พ.ย.นี้ ซึ่งกองทัพบกเตรียมการรับทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2564 เข้าประจำการใหม่ ในหน่วยทหารของกองทัพบกพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 1 พ.ย. นี้ โดยวางมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด และมาตรการด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน โดยเมื่อวานนี้ (28 ต.ค. 64) พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมรับทหารใหม่ ผลัด 2/2564 ณ มณฑลทหารบกที่ 18 และกองพันทหารม้าที่ 23 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี

โดยตรวจความพร้อมของหน่วย ชมการสาธิตการรับทหาร ตั้งแต่พื้นที่รับรายงานตัว ที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ตรวจการเดินทางมายังมณฑลทหารบกหรือหน่วยฝึกทหาร, การคัดกรองทหารใหม่, การส่งตัวทหารใหม่เข้าหน่วยฝึก ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention), การจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด (Bubble and Seal) และการปฏิบัติตามแนวคิดปลอดโควิด คือ “หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค“ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนและให้มีการกักตัว 7 วัน ก่อนการทำหน้าที่ พร้อมด้วยการตรวจคัดกรองโควิด (ตรวจ ATK) เพื่อสร้างความปลอดภัยก่อนวันรับทหารใหม่

ขอบคุณภาพจาก : กองทัพบก
ขอบคุณภาพจาก : กองทัพบก

ขณะเดียวกันทหารใหม่ทุกนาย จะได้รับการตรวจคัดกรองโควิด (ATK) เพื่อจำแนกทหารตามความเสี่ยงเป็น 3 กลุ่ม หากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือผลตรวจเป็นบวก จะแยกเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที ส่วนกลุ่มปกติจะเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนทำการฝึก ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 พ.ย. 64 ทั้งนี้ตลอดการฝึกทหารใหม่จะแยกการปฏิบัติในทุกกิจกรรม ไม่ให้เป็นลักษณะที่แออัดเกินไป และดูแลให้อยู่ในพื้นที่หน่วยฝึกตามมาตรการ Bubble and Seal โดยโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับทหารใหม่ทุกนาย ตามประวัติการรับวัคซีนของแต่ละคนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ตามมาตรฐานสาธารณสุข

คลิปอีจันแนะนำ
เกิดอะไรขึ้นกับเจน รถล้ม หรือถูกชน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co