ทอ. ชี้แจง การสั่งซื้อ เครื่องบิน AT-6 เน้น รักษา อธิปไตยชาติ

ทอ. ชี้แจง การสั่งซื้อ เครื่องบิน AT-6 จาก สหรัฐฯ งบประมาณ 4,500 ล้าน เน้น รักษา อธิปไตยชาติ
ทอ. ชี้แจง การสั่งซื้อ เครื่องบิน AT-6 เน้น รักษา อธิปไตยชาติ

พลอากาศตรีประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา รุ่น AT-6 ของกองทัพอากาศ มีจุดประสงค์เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ การจัดหาดังกล่าวเป็นการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน 8 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ ระบบสนับสนุนการฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ L-39 ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่า 25 ปี และได้ปลดประจำการแล้ว สำหรับรองรับภารกิจการโจมตีทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติกับหน่วยงานอื่น วงเงินงบประมาณ 4,500 ล้านบาท (143,396,000 USD) ทั้งนี้ เป็นโครงการผูกพันงบประมาณ 5 ปี ระหว่างปี 64-68 การพิจารณาเลือกเครื่องบินโจมตีแบบเบา AT-6 ของบริษัท Textron Aviation Defense LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา มีข้อพิจารณาที่สำคัญประกอบด้วย ความประหยัด ในการส่งกำลังและซ่อมบำรุงจากการใช้อะไหล่ร่วมกันได้กับอากาศยานที่มีอยู่ก่อนแล้ว ระยะเวลาในการฝึกที่ลดลงเนื่องจากเป็นอากาศยานในตระกูลเดียวกับที่ใช้ฝึก แต่เพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้น และมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจบริเวณแนวชายแดนในการลาดตระเวนติดอาวุธ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทอ. ไทย ลงนาม สั่งซื้อ เครื่องบินโจมตี จากสหรัฐฯ 8 ลำ งบ 4,500 ล้านบาท
ทอ. ชี้แจง การสั่งซื้อ เครื่องบิน AT-6 เน้น รักษา อธิปไตยชาติ

ทั้งนี้ โฆษกกองทัพอากาศ ยืนยันว่าการดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อดำรงขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติตามที่กฎหมายกำหนด การจัดหาทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญ

คลิปอีจันแนะนำ
นางงามมีผัวแล้ว สู้เพื่อฝัน หาทุนไปชิงมงโลก!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co