ทอ. ไทย ลงนาม สั่งซื้อ เครื่องบินโจมตี จากสหรัฐฯ 8 ลำ งบ 4,500 ล้านบาท

ทอ. ไทย ลงนาม สั่งซื้อ เครื่องบินโจมตี จากสหรัฐฯ 8 ลำ งบประมาณ 4,500 ล้านบาท ผูกพันงบ 5 ปี ทดแทนของเก่า ที่ ปลดประจำการ
ทอ. ไทย ลงนาม สั่งซื้อ เครื่องบินโจมตี จากสหรัฐฯ 8 ลำ งบ 4,500 ล้านบาท

จากรณีที่เว็บไซต์ www.defensenews.com เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา Beechcraft AT-6 Wolverine หรือ AT-6 จากอเมริกา จำนวน 8 ลำ โดยระบุว่าประเทศไทยเป็นลูกค้าต่างชาติรายแรก ที่ลงนามจัดซื้อนั้น ล่าสุดมีรายงานข่าวจากกองทัพอากาศว่า การจัดหาดังกล่าวเป็นการจัดหาเครื่องบิน พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ ระบบสนับสนุนการฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ทดแทนเครื่องบินแบบ L-39 ซึ่งมีอายุการใช้งานกว่า 25 ปี และปลดประจำการแล้ว เพื่อรองรับภารกิจการโจมตีทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ รวมถึงสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกับหน่วยงานอื่น

ขอบคุณภาพ : rach1968.blogspot.com

โดยโครงการนี้กองทัพอากาศได้รับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม จากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต และกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ดำเนินการลงนามข้อตกลงคุณธรรมความร่วมมือป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่าง

กองทัพอากาศ (หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ, ผู้ประกอบการ (บริษัท Textron Aviation Defense สหรัฐอเมริกา) และคณะผู้สังเกตการณ์ จำนวน 3 คน (คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต) มีเกณฑ์ในการพิจารณาได้แก่ ความประหยัดในการส่งกำลังและซ่อมบำรุง เนื่องจากสามารถใช้อะไหล่ร่วมกันกับอากาศยานที่มีอยู่ก่อนแล้วได้ มีระยะเวลาในการฝึกลดลง เนื่องจากเป็นอากาศยานในตระกูลเดียวกับที่ใช้ฝึก เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้น และมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจบริเวณแนวชายแดน ในการลาดตระเวนติดอาวุธ เป็นต้น

ขอบคุณภาพ : defensenews.com

ซึ่งคณะผู้สังเกตการณ์ ได้เข้ามาร่วมตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการจัดหา โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องพบว่า กองทัพอากาศดำเนินการได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส สำหรับความก้าวหน้าของโครงการในปัจจุบัน ได้ดำเนินการในกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และกองทัพอากาศได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อแล้ว เมื่อ 24 ส.ค.64 ที่ผ่านมา วงเงินงบประมาณ 4,500 ล้านบาท (143,396.000 USD) ผูกพันงบประมาณ 5 ปี ระหว่างปี 64-68 ซึ่งวงเงินงบประมาณอาจมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินในช่วงเวลานั้น

คลิปอีจันแนะนำ
ทำยายได้! ข้าวสาร 88 กก. โดนขโมยหน้าตาเฉย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co