ทางการไทย อนุมัติ ส่งของช่วยเหลือ กะเหรี่ยง

ทางการไทย อนุญาตแล้ว ให้ส่งความช่วยเหลือ กะเหรี่ยง ลี้ภัยความรุนแรงได้
ทางการไทย อนุมัติ ส่งของช่วยเหลือ กะเหรี่ยง

ความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา ล่าสุด พ.ต. ธเนศ กันทา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่3606 ฐานปฏิบัติการแม่สามแลบ หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือ ให้อนุญาตให้ราษฎรบ้านแม่สามแลบ สามารถนำสิ่งของที่รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปองค์การเอกชนต่าง ๆ ไปให้การช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง ที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำสาละวิน บริเวณพื้นที่ตรงข้าม บ้านแม่สะเกิบ , บ้านท่าตาฝั่ง , บ้านอุมดา , บ้านสบแงะ , บ้านออเลาะ , บ้านเวยจี , บ้านแก่งก๊อ และ นอป่าหน่า ซึ่งมีผู้ลี้ภัยรอรับการช่วยเหลือประมาณ เกือบ 20,000 ราย

สำหรับผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงดังกล่าว ได้ถูกทหารเมียนมา นำเครื่องบิน มาโจมตีฐานที่มั่นของทหารกะเหรี่ยง ในพื้นที่ของกองพลน้อยที่ 5 ตรงข้ามบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย ไปจนถึง บ้านสบแงะ ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปจำนวนมาก จนทำให้พากันหลบหนีเข้าสู่ไทย แต่ก็ถูกผลักดันกลับไปในเขตเมียนมา ต่างพากันอาศัยอยู่ใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ตรงข้ามหมู่บ้านคนไทย และไม่กล้าเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านของตัวเอง เนื่องจากเกรงจะถูกโจมตีซ้ำจากทหารเมียนมา ส่งผลให้คนเหล่านั้น ที่เดินทางหลบหนีภัยสงคราม กำลังตกอยู่ในภาวะลำบาก และขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรค อย่างหนัก ทั้งนี้ในส่วนของผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง มีเด็กรวมอยู่ด้วยจำนวนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

ปัจจุบัน ยังคงมีการสู้รบกันอย่างหนักระหว่างทหารเมียนมากับทหารกะเหรี่ยง KNU บริเวณหมู่บ้านด้านทิศตะวันออกของ จ.ผาปูน โดยเฉพาะเส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่เขตยึดของ ของทหารกะเหรี่ยง กองพลน้อยที่ 5 ซึ่งอยู่ตรงข้ามพื้นที่ บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย และ พื้นที่ตรงข้ามบ้านสบแงะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co