ที่ประชุมรัฐสภา ตีตกร่าง รธน. ฉบับประชาชน โหวตไม่ผ่านวาระที่ 1

ประชุมร่วมกันรัฐสภา ครั้งที่ 3 ไม่รับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มติ 473 ต่อ 260 คะแนน งดออกเสียง 6 เสียง
ที่ประชุมรัฐสภา ตีตกร่าง รธน. ฉบับประชาชน โหวตไม่ผ่านวาระที่ 1

ล่าสุด ! ที่ประชุมรัฐสภา ตีตก การแก้ไข ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

เพจเฟซบุ๊ก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา อัพเดท ภายหลังมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสมัญประจำปีครั้งที่ 2) เพื่อลงมติวาระที่ 1 ในขั้นรับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีมติไม่รับหลักการ “"ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม” ด้วยคะแนน รับหลักการ 206 เสียง ไม่รับหลักการ 473 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง

โดย รับหลักการ 206 เสียงนั้น มาจาก

- ส.ส. 203 เสียง

- ส.ว. 3 เสียง

ไม่รับหลักการ มาจาก

- ส.ส. 249 เสียง

- ส.ว. 224 เสียง

งดออกเสียง มาจาก

- ส.ส. 3 เสียง

- ส.ว. 3 เสียง

ขอบคุณข้อมูล และ ภาพ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

คลิปแนะนำอีจัน
ทำยายได้! ข้าวสาร 88 กก. โดนขโมยหน้าตาเฉย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co