AD

ที่ประชุม ศบค. คลายล็อก ร้านอาหาร กรุงเทพ - ปริมณฑล นั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้ว

ศบค. คลายล็อก แล้ว อนุญาต กรุงเทพ – ปริมณฑล ร้ทานอาหาร สถานบันเทิง เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม
ที่ประชุม ศบค. คลายล็อก ร้านอาหาร กรุงเทพ - ปริมณฑล นั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้ว
AD

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบมาตรการ คลายล็อค มาตรการกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยอนุญาตให้ร้านอาหารในกรุงเทพ และ ปริมณฑล สามารถนั่งกินอาหาร รวมทั้งดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารได้ถึง 5 ทุ่ม เเต่ยังไม่ระบุว่า มาตรการคลายล็อคดังกล่าวนี้เริ่มวันไหน

ส่วนการคลายล็อกร้านเหล้า สถานบันเทิงนั้น ทาง ศบค. มีแนวทางที่จะปลดล็อกทั่วประเทศแล้ว ยกเว้น จ.สมุทรสาคร รวมทั้งเปิดโรงเรียน-ศูนย์การค้า-ฟิตเนสตามปกติ นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติมออกไปอีก 1 เดือน ตามการเสนอของ ศบค.ชุดเล็ก

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co