AD

ธนาคารกรุงไทย แจ้งใช้สิทธิโครงการเราชนะ ผ่าน App ชั่วคราว

ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดการใช้สิทธิโครงการเราชนะ ผ่าน App ถุงเงิน ชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ
ธนาคารกรุงไทย แจ้งใช้สิทธิโครงการเราชนะ ผ่าน App ชั่วคราว
ภาพอีจัน
AD

ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดการใช้สิทธิโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการรับชำระสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ หากระบบกลับมาเปิดให้บริการตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co