ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศหลักเกณฑ์ พ.ร.ก. ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ พักทรัพย์ พักหนี้ เยียวยาโควิด

ส่องให้ชัด ธปท. ประกาศหลักเกณฑ์ พ.ร.ก. ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อฟื้นฟู โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ยื่นได้ตั้งแต่ 26 เม.ย.นี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ประกาศหลักเกณฑ์ พ.ร.ก. ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ พักทรัพย์ พักหนี้ เยียวยาโควิด

โควิดทำเจ็บกันถ้วนหน้า ตอนนี้ทุกคนต่างบอบช้ำไม่ต่างกัน

วานนี้ 19 เม.ย. 64 ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน เผยมาตรการเยียวยาโควิดว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ อนุมัติ หลักการของร่างพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 หรืออพ.ร.ก. ฟื้นฟู

มีการออก 2 มาตรการช่วยเหลือ คือ มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือสินเชื่อฟื้นฟู และ มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ หรือโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 10 เม.ย. 64

ขอบคุณภาพจาก:ธนาคารแห่งประเทศไทย
ขอบคุณภาพจาก:ธนาคารแห่งประเทศไทย

และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อกำหนดขอบเขต และคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ และให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ ภายใต้ พ.ร.ก. ฟื้นฟู โดยสถาบันการเงิน สามารถยื่นขอกู้เงิน จาก ธปท. ตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อฟื้นฟูและโครงการพักทรัพย์พักหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนั้น กระทรวงการคลังและ ธปท. ได้เตรียมความพร้อมกับสถาบันการเงิน เพื่อให้สามารถกระจายเม็ดเงินไปสู่ลูกหนี้ได้อย่างรวดเร็ว และได้ขอให้สถาบันการเงินเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ตั้งแต่ พ.ร.ก. ฟื้นฟู มีผลบังคับใช้

นอกจากนั้น ลูกหนี้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx และติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ใครที่วางแพลนจะยื่นพักหนี้ ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วลุยเลยค่ะ เราต้องรอด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co