ธนาคารในห้าง ขยายเวลาเปิด-ปิด เริ่ม 15 ต.ค.64 นี้

ธนาคารในห้าง ขยายเวลาเปิด-ปิด เริ่ม 15 ต.ค.64 นี้

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขยายเวลาเปิด - ปิด ธนาคารรัฐ 4 แห่ง ธอส. – ธนาคารออมสิน – ธ.ก.ส. และ ธอท. เริ่ม 15 ตุลาคม นี้

(13 ต.ค.64) สถาบันการเงินของรัฐ ประกาศขยายเวลาเปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น. โดยจะเริ่มวันศุกร์ที่ 15 ต.ค.64 เป็นต้นไป

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการเงินสมาชิก 4 แห่ง ที่มีสาขาให้บริการในห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ขยายเวลาการเปิดให้บริการสาขาของธนาคารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ จากเดิม เวลา 11.00 – 17.00 น. มาเป็นเวลา 11.00 – 18.00 น. โดยจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ต.ค.64 เป็นต้นไป

ซึ่งจะสอดคล้องกับที่ประชุมของ ศบค. ที่มีมติลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. จากเดิมเริ่มตั้งแต่ 21.00 น. และให้ขยายเวลาเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ได้ถึง 21.00 น. จากเดิมให้ปิดก่อน 20.00 น. เพื่อให้ลูกค้าประชาชนได้รับบริการจากสถาบันการเงินของรัฐได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้ ธนาคารยังคงยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของลูกค้า และพนักงานทุกคน พร้อมกำหนดวิธีบริหารจัดการในสาขาภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การจำกัดช่องการให้บริการและจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม และจัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก และหน้าช่องให้บริการ รวมถึงยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดสาขาตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ

แม้จะมีการคลายล็อคดาวน์แล้ว ก็ยังวางใจไม่ได้ ยังคงต้องป้องกันตัวเอง การ์ดอย่าตก! เพื่อตัวเองและคนรอบข้างนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
ยายมี 6 บาท ชื้อนมกินได้ไหม

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co