ธนาธร ปลุกผู้รักประชาธิปไตย เตรียม เดินสายล่ารายชื่อขอแก้ไข รัฐธรรมนูญ

ธนาธร อัด ประเทศไทย ไม่ต้องการระบอบ คสช. เตรียมพร้อม เดินสายรณรงค์รวบรวมรายชื่อขอแก้ไข รัฐธรรมนูญ
ธนาธร ปลุกผู้รักประชาธิปไตย เตรียม เดินสายล่ารายชื่อขอแก้ไข รัฐธรรมนูญ
ภาพจากอีจัน

จากกรณี ผลการลงมติในที่ประชุมร่วมรัฐสภา เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... วาระที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมรัฐสภาไม่เห็นชอบให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ เพราะได้คะแนนเห็นชอบไม่ถึงเกณฑ์กำหนด ซึ่งมีการลงมติเห็นชอบ 208 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 206 เสียง และส.ว. 2 เสียง, ไม่เห็นชอบ 4 เสียง โดยเป็นของส.ว.ทั้ง 4 เสียง, งดออกเสียง 94 เสียง โดยเป็นของ ส.ส. 10 เสียง และ ส.ว. 84 เสียง และผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน รวม 136 เสียง แบ่งเป็นเสียงของ ส.ส. 9 เสียง และ ส.ว. 127 เสียง นั้น

ภาพจากเพจ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ล่าสุด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้โพสต์ผ่านแฟนเพจ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยระบุข้อความว่า

ภาพจากเพจ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

“ ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต้องไม่ยอมแพ้ : ก้าวต่อไปของรัฐธรรมนูญ

การคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมาชิกรัฐสภาเมื่อคืน แสดงให้เห็นแล้วว่าชนชั้นนำ, กองทัพ, รัฐบาล, พรรคการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ศาลรัฐธรรมนูญ, และสมาชิกวุฒิสภา ไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

พวกเขาต้องการยึดอำนาจไว้กับพวกพ้อง โดยไม่สนใจอนาคตของประเทศ กระบวนการที่ผ่านมาคือการซื้อเวลา แสดงละครหลอกประชาชน ผมเสียใจเป็นอย่างที่รัฐสภาที่ควรเป็นที่หาทางออกให้กับสังคม กลับเป็นผู้ปิดประตูหาทางออกเสียเอง

แต่เราจะยอมแพ้ไม่ได้ เราจะปล่อยให้ลูกหลานเราอยู่ในสังคมแบบนี้ตลอดไปไม่ได้

.เรา - ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย - แม้ไม่มีเครื่องมือในการต่อสู้เรียกร้องมากมาย แต่เราหยุดและยอมแพ้ไม่ได้

กระบวนการเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ระยะใหม่แล้ว เมื่อแก้ทั้งฉบับทำไม่ได้ เราจะรณรงค์เพื่อให้เกิดการแก้ไขรายมาตรา ปลดเสาค้ำยันอำนาจของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนด้วยการยกเลิก ส.ว., คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, ปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงแก้ไขที่มาของกรรมการองค์กรอิสระ

เราจะรณรงค์อย่างแข็งขันทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมรายชื่อจากประชาชน แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา เพื่อปรับดุลอำนาจในสังคมไทยเสียใหม่

เชิญชวนประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุด มาร่วมกันสู้ตามระบบทุกวิถีทาง ให้สุดทุกทาง เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่าต้องการประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่ประเทศไทยใต้ระบอบ คสช.

.

พบกันในการรณรงค์ล่ารายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราทั่วประเทศ เร็วๆ นี้ “

ภาพจากเพจ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
อีจัน
www.ejan.co