นายกฯ ชื่นชม อาหารกลางวันต้นแบบ โภชนาการครบ

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ชื่นชม เมนู อาหารกลางวันต้นแบบ มีคุณค่า โภชนาการครบ พร้อมขอความร่วมมือ ช่วยกันสนับสนุน อาหารประจำท้องถิ่น มุ่งเผยแพร่ วัฒนธรรมอาหาร
นายกฯ ชื่นชม อาหารกลางวันต้นแบบ โภชนาการครบ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (26 เมษายน 2565) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคณะผู้บริหาร เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเสนอนิทรรศการ “โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผ่านประสบการณ์อาหารกลางวันโรงเรียน (Lunch and Learn Project)” ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

โดย นายกรัฐมนตรี "ได้เยี่ยมชมนิทรรศการต้นแบบอาหารกลางวัน และรับทราบความคืบหน้าในโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านประสบการณ์อาหารกลางวันโรงเรียน (Lunch and Learn Project) ซึ่ง สศส. ได้ดำเนินการร่วมกับเชฟ นักสร้างสรรค์อาหาร ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น 5 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 2,228 คน และจังหวัดเชียงใหม่ 4 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 970 คน ในการพัฒนารายการอาหารอย่างสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับโภชนาการสำหรับเด็กช่วงปฐมวัย ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อศึกษาระบบการจัดการอาหารและสูตรอาหารกลางวัน ภายใต้งบประมาณที่จำกัด โดยคำนึงถึงหลักโภชนาการที่เด็กสมควรได้รับ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและวัฒนธรรมอื่น ๆ ของเด็ก ผ่านประสบการณ์อาหารกลางวัน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความเข้าใจทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและอาหารจากวัฒนธรรมอื่น ๆ ภายใต้งบ 21 บาท/คน/วัน โดยมีเมนูต้นแบบนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ประกอบด้วย

1.Kwantip’s fried chicken มันบด โคลสลอว์ฝรั่งกิมจู

2.ข้าวไก่อบซอสเทอริยากิ ไข่ต้มซีอิ๊ว เฉาก๊วยนมสด

3.ข้าวกับแกงโฮ๊ะหมู กล้วยน้ำว้า

นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมโครงการฯ ดังกล่าว ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผ่านกิจกรรมอาหารกลางวัน เพื่อเป็นโครงการนำร่องและพัฒนาขยายผล ไปสู่สถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุนการใช้วัตถุดิบปรุงอาหารประจำท้องถิ่นหรือประจำภูมิภาค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นควบคู่กับอาหารวัฒนธรรมอื่น ๆ พร้อมเป็นกำลังใจให้คณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่เห็นความสำคัญและได้ร่วมกันผลักดันกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยในการสร้างต้นแบบการจัดการอาหารและสูตรอาหารกลางวันโดยคำนึงถึงหลักโภชนาการที่เด็กสมควรได้รับ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ อีกทางหนึ่งด้วย

คลิปแนะนำอีจัน
CEO กองสลากพลัส รับ "งวดนี้ขายหวย 80 ไม่ได้"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co