นายกฯ ร่วมประชุม ASEM13 นำเสนอ ความร่วมมือ 5P เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกฯ ร่วมประชุม ASEM13 ผ่านระบบ ทางไกล พร้อมกล่าวถ้อยแถลง นำเสนอ ความร่วมมือ 5P เพื่อ พัฒนาอย่างยั่งยืน
นายกฯ ร่วมประชุม ASEM13 นำเสนอ ความร่วมมือ 5P เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขอบคุณภาพ : รัฐบาลไทย

เว็บไซต์ Royal Thai Goverment เผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 13 (The 13th ASEM Summit: ASEM13) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวานนี้ (25 พ.ย. 64) โดยมีใจความว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญในระหว่างพิธีเปิดการประชุม ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียน ในหัวข้อหลักของการหารือเรื่อง “การเสริมสร้างพหุภาคีนิยมเพื่อการเติบโตร่วมกัน” ซึ่งไทยเชื่อมั่นว่าพหุภาคีนิยม เป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมือ ที่จะนำพาโลกผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่การมารวมตัวกันเพื่อหารือ แต่ต้องมีความร่วมมือที่จับต้องได้ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมของประเทศสมาชิก ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจึงได้นำเสนอความร่วมมือ 5 ด้านตามแนวทาง 5P ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ ดังนี้

ขอบคุณภาพ ไทยคู่ฟ้า

1.People ต้องสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชน

2.Partnership เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมระหว่างกัน

3.Peace ความร่วมมือระหว่างกันของ ASEM จะต้องเสริมสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เอื้อต่อสันติภาพ และป้องกันการแข่งขันหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ

4.Prosperity ต้องเติบโตร่วมกัน ยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคี

5.Planet ต้องร่วมมือกันรักษาโลกใบนี้ โดยใช้แนวทางการสร้างสมดุลในการพัฒนา เพื่อให้ทุกประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030

ขอบคุณภาพ ไทยคู่ฟ้า

นายกรัฐมนตรี กล่าวในช่วงสุดท้ายว่า เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้ จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิด เพื่อโลกที่มีความสมดุล สงบ สันติ มั่งคั่ง และยั่งยืน

ขอบคุณภาพ ไทยคู่ฟ้า
คลิปอีจันแนะนำ
คนจริง! จ้างล้างจาน 90,000 บาท

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co