นายกฯ เร่ง กรมปศุสัตว์ ชดเชยผู้เลี้ยง สุกร หลัง อหิวาต์แอฟริกา ระบาด

นายกฯ สั่ง กรมปศุสัตว์ เร่ง จ่ายเงิน ชดเชยผู้เลี้ยง สุกร ที่ ถูกทำลายสุกร หลัง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระบาด
นายกฯ เร่ง กรมปศุสัตว์ ชดเชยผู้เลี้ยง สุกร หลัง อหิวาต์แอฟริกา ระบาด

วันที่ 13 ม.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เร่งรัดให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้เลี้ยงสุกร ที่สุกรถูกทำลาย เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้เลี้ยงสุกรให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลัง ครม. ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 574.11 ล้านบาท เพื่อจ่ายชดเชยแก่ผู้เลี้ยงสุกรที่ถูกทำลาย ตามมาตรการป้องกันโรค ใน 56 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. 64-15 ต.ค. 64 ได้เริ่มมีผู้เลี้ยงสุกรในหลายจังหวัด สอบถามถึงการได้รับเงินชดเชย นายกรัฐมนตรีจึงได้เร่งรัดให้กรมปศุสัตว์ เร่งดำเนินการตามขั้นตอนจ่ายเงินชดเชยโดยเร็ว และในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังโรค ASF นี้ขอให้ปศุสัตว์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาต่าง ๆ แก่ผู้เลี้ยงสุกรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงมาตรการต่าง ๆ ของทางการ

ส่วนกรณีที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ได้มีผลวิเคราะห์พบเชื้อ ASF นั้น นายกรัฐมนตรี ขอให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อจำกัดวงของการระบาด ส่วนพื้นที่อื่นที่ไม่อยู่ในพื้นที่ควบคุมโรค ก็ขอให้ดำเนินมาตรการที่เข้มงวด พร้อมกับดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรด้วย สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่จะได้รับการชดเชยนั้น ต้องเป็นผู้เลี้ยงในพื้นที่ 56 จังหวัดตามประกาศ และเป็นกรณีที่สุกรถูกทำลาย โดยการพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน ตามกฎกระทรวง กำหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทำลาย อันเนื่องจากโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 ซึ่งในพื้นที่และช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีสุกรที่ถูกทำลายแล้ว แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชย 4,941 คน สุกร 159,453 ตัว วงเงินรวม 574.11 ล้านบาท

คลิปอีจันแนะนำ
ชนแล้วหนี 10 เดือนคดีไม่คืบ!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co