นายก ประกาศข่าวดี เยียวยา กลุ่มเปราะบาง บรรเทาภาระเฉพาะหน้า

นายก ประกาศข่าวดี เยียวยา กลุ่มเปราะบาง บรรเทาภาระเฉพาะหน้า ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากโควิด สงคราม รัสเซีย-ยูเครน
นายก ประกาศข่าวดี เยียวยา กลุ่มเปราะบาง บรรเทาภาระเฉพาะหน้า

9 เมษายน 2565 เฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

โพสต์แจ้งข่าวดี เยียวยา กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตโควิด และความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

โดย นายก บอกว่า

“มีความเป็นห่วงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำ ผู้มีปัญหาหนี้สิน และธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้มีการประชุมหลายครั้ง ทั้งเป็นทางการและการปรึกษาหารือนอกรอบ เพื่อหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และได้สั่งการนโยบายเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้น ให้มีผลโดยเร็วที่สุด”

ในวันนี้ ผมขอแจ้งข่าวดีต่อพี่น้องประชาชนว่า จะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่

1. เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

2. เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท

3. เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

และยังมีมาตรการอื่นๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้ว คือ

1. กองทุนประกันสังคม

ลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.65) แบ่งออกเป็น (1) กรณี ม.33 นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายเงินสมทบกองทุนฯ เหลือฝ่ายละ 1% จากเดิม 5% (2) กรณี ม.39 จากเดิม 9% ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท (เดือนละ 432 บาท) ให้เหลือ 1.9% (เดือนละ 91 บาท) ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกันตนได้ ประมาณ 1,000 -1,800 บาทต่อคน ในขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นด้วย

2. กระทรวงแรงงาน

เพิ่มการจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตนขึ้น อีก 2.95% ของค่าจ้าง (ช่วง 3 เดือน พ.ค.-ก.ค.65 ที่ลดอัตราส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม) เพื่อไม่ให้กระทบการจ่าย "เงินบำเหน็จชราภาพ" แก่ผู้ประกันตนว่า 4.8 ล้านรายในอนาคต

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิด "โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19" เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่เกษตรกร หรือลูกจ้างภาคการเกษตร วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำ 0.35% ต่อเดือน (flat rate) และปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

4. กระทรวงศึกษาธิการ

จัดตั้ง "สถานีแก้หนี้ครู" 558 แห่งทั่วประเทศ มีครูได้รับประโยชน์ทันทีกว่า 460,000 คน

5. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ร่วมกับ 16 สถาบันการเงินจัดทำ "โครงการค้ำประกันสินเชื่อ" (Portfolio Guarantee Scheme) ระยะพิเศษ วงเงิน 90,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มลูกหนี้เดิม ที่มีสินเชื่อคงค้าง สร้างสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและช่วยพยุงการจ้างงาน

6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ตรึงดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านถึงสิ้นปี 2565 เพื่อช่วยบรรเทาภาระของผู้กู้ และกระตุ้นการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะมีผู้มาขอสินเชื่อกับ ธอส.ตลอดทั้งปี มูลค่ากว่า 240,000 ล้านบาท

ถือเป็นข่าวดีรับวันสงกรานต์ สำหรับกลุ่มเปราะบาง อย่างยิ่งค่ะ

คลิปแนะนำอีจัน
ดนตรีบำบัด หายขาด “ออทิสติก สเปคตรัม”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co