“นายก” ปลื้ม หลังดัชนีชี้ ไทย 1 ในประเทศสาธารณสุขดีที่สุดในโลก

โฆษกรัฐบาลเผย “นายก”ปลื้ม หลายดัชนียืนยัน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก
“นายก” ปลื้ม หลังดัชนีชี้  ไทย 1 ในประเทศสาธารณสุขดีที่สุดในโลก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการเผยแพร่ ดัชนีความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข และได้มีการจัดอันดับหลายแห่ง ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เพราะเมื่อปี 2562 ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโลกโควิด 19 ใหม่ๆ มหาวิทยาลัย John Hopkins และองค์กร Nuclear Threat Initiative รายงานดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ ว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดมากที่สุด

ล่าสุดปีนี้ 2564 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นิตยสาร CEOWorld Magazine นิตยสารสำหรับแวดวงธุรกิจได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับดัชนีระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2021 (Health Care Index) โดยประเทศไทย ได้รับการจัดให้อยู่ใน อันดับที่ 13 จาก 89 ประเทศทั่วโลก หรือเป็นอันดับที่ 4 ของทวีปเอเชีย ด้วยคะแนน 59.52 เนื่องจากไทยมีความโดดเด่นที่สุดในเรื่อง ความพร้อมของยาที่จะให้บริการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบบริการสุขภาพ

โฆษกรัฐบาล ได้เล่าถึงปัจจัยที่ ใช้ประกอบการวิเคราะห์ดัชนีระบบบริการสุขภาพ มีปัจจัยหลักๆ 5 ปัจจัย โดยประเทศไทยได้รับคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้

1.โครงสร้างพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ (Infrastructure) ได้รับ 98.7 คะแนน

2.บุคลากรทางการแพทย์ คือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข (Professionals) ได้รับ 29.05 คะแนน

3. ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี (Cost) ได้รับ 94.99 คะแนน

4. ความพร้อมของยาที่ให้บริการ (Medicine Availability) ได้รับ 98.74 คะแนน

5.ความพร้อมของรัฐบาล (Government Readiness) ได้รับ 96.1 คะแนน

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกันอีก คือ สภาพแวดล้อม การเข้าถึงน้ำสะอาด สุขอนามัยการเตรียมความพร้อมของรัฐบาล เกี่ยวกับการกำหนดบทลงโทษจากความเสี่ยง เช่น การใช้ยาสูบ และโรคอ้วน

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณ และชื่นชมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ เอาใจใส่ มุ่งผลสำเร็จของงาน และประโยชน์สุขของประชาชน ทำให้มีเสียงสะท้อนที่ดีจากพัฒนาการและความพร้อมของระบบบริการสุขภาพของไทย ซึ่งรัฐบาลได้วางนโยบายต่างๆด้านสุขภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อสุขภาพอนามัยในการดำรงชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย

โฆษกรัฐบาล ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายสาธารณสุข ที่มุ่งพัฒนา “ระบบบริการสุขภาพ” เช่น การยกระดับระบบบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิ และ อสม. ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน รวมถึงพัฒนาระบบบริการสุขภาพขั้นทุติยภูมิ ให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังการมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ ในกลุ่มเด็กปฐมวัย ผู้สูงอายุ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็น ได้อย่างทั่วถึง พร้อมเชื่อมั่นว่า ผลจากการจัดอันดับ ดัชนีระบบบริการสุขภาพ ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)” ภายในปี 2569 เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพในเชิงการท่องเที่ยว ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ

คลิปอีจันแนะนำ
วัคซีนสูตรไขว้ คร่าชีวิต ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co