บิ๊กตู่ กำชับ กระทรวงกลาโหม เตรียมพร้อม ในการประชุมกลาโหมอาเซียน

บิ๊กตู่ กำชับ กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ เตรียมความพร้อมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน มิ.ย.นี้
บิ๊กตู่ กำชับ กระทรวงกลาโหม เตรียมพร้อม ในการประชุมกลาโหมอาเซียน
ภาพ กระทรวงกลาโหม

พันเอก วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 5/2565 ที่มี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธาน ว่า พลเอกประยุทธ์ นายกฯและ รมว.กลาโหม ขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ สนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการจัดเตรียมความพร้อมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือน มิ.ย. 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งในด้านพิธีการ ด้านสารัตถะ และด้านธุรการอื่น ๆ โดยเฉพาะ ในเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลและประเด็นหารือต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหารและ ความมั่นคงในภูมิภาค การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

รวมถึงการเตรียม ความพร้อมของกลาโหมอาเซียน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่ และการช่วยเหลือบรรเทา สาธารณภัยตลอดจนผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย อันจะช่วยเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

รวมทั้งสร้าง ความเชื่อมั่นและสนับสนุนความไว้วางใจระหว่างกัน โดยทั้งหมดนี้จะนํามาซึ่งการท่องเที่ยว การเดินทางระหว่าง กัน การค้า การลงทุน ซึ่งจะสร้างผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงการดําเนินบทบาท บนหลักการของ อาเซียน ในการสนับสนุนความเป็นแกนกลางด้านความมั่นคงของภูมิภาคเป็นสําคัญ

คลิปอีจันแนะนำ
รู้จริง เหมือนเรียนมา ช่างแอร์ในตำนาน!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co