บิ๊กป้อม กำชับ หน่วยงาน เร่ง ปราบ การค้ามนุษย์ มุ่งดันไทยขึ้น Tier 2

บิ๊กป้อม กำชับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งใช้แผนปฏิบัติการ ปราบปราม ค้ามนุษย์ มุ่งดัน ประเทศไทย ขึ้น Tier 2 ภายในปีนี้
บิ๊กป้อม กำชับ หน่วยงาน เร่ง ปราบ การค้ามนุษย์ มุ่งดันไทยขึ้น Tier 2

รองนายกฯ กำชับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้แผนปฏิบัติการปราบ ค้ามนุษย์ ดันประเทศไทยขึ้น Tier2 ปีนี้!

วันนี้ (11 พ.ค. 65) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงแผนปฏิบัติการ กลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงาน บริการ พ.ศ. 2565 แถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงาน ทราบถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และให้เจ้าหน้าที่นำแผนปฏิบัติการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของทุกภาคส่วนได้ถูกต้องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

รองนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลตระหนักถึงความร้ายแรงอาชญากรรมค้ามนุษย์ ประกาศให้ป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2558 ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป พร้อมสร้างเครื่องมือสนับสนุนวิชาการพัฒนากลไกการส่งต่อระดับชาติ มาตรฐาน และวิธีปฏิบัติ คู่มือต่างๆจากองค์การระหว่างประเทศ

รัฐบาลจึงประกาศใช้แผนปฏิบัตินี้ว่า กลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ให้ผู้ปฏิบัติทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ รัฐบาลได้เริ่มโครงการสำคัญ (Flagship Project) เพิ่มเติมว่า จะยกระดับมาตรฐานการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ได้แก่

- จัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือ คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

- จัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายระดับชาติ

- จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ออกมาตรการเชิงรุกป้องกันเด็กจากการค้ามนุษย์

ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่มีการประกาศมาตรการล็อคดาวน์ส่งผลให้อาชญากรรมต่างๆลดลงทุกประเภท ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้คลายมาตรการในช่วงตุลาคม - ธันวาคม 2564 สามารถสืบสวนจับกุมคดีค้ามนุษย์ได้ถึง 188 คดี สูงกว่าปี 2563 โดยเฉพาะคดีทางสื่อออนไลน์ ได้ปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบออนไลน์ ได้แก่ การคัดแยกผู้เสียหาย การประชุมค่าสินไหมทดแทน การพิจารณาคดีของศาล เป็นต้น

เบื้องต้น รองนายกรัฐมนตรีขอบคุณผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่ทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยจริงจังกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนั้น ประเทศไทยสมควรจะได้รับการเลื่อนระดับเข้าสู่ Tier 2 ภายในปีนี้

คลิปแนะนำอีจัน
นาทีจับกุม เจ้าลิทธิกินสิ่งปฏิกูล รักษาโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.