บิ๊กป้อม มอบ ของขวัญชิ้นใหญ่ ให้ คนไร้ที่ดินทำกิน

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่โคราช มอบ ของขวัญ ให้ คนไร้ที่ดินทำกิน เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ภายในเดือนมกราคม 2565 นี้
บิ๊กป้อม มอบ ของขวัญชิ้นใหญ่ ให้ คนไร้ที่ดินทำกิน

วันนี้ 27 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศีรวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) เป็นประธานในพิธี มอบสิทธิที่ดินทำกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ที่วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า บจธ. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินภารกิจ กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย รวมถึงการป้องกันการสูญเสียสิทธิจากการจำนอง ขายฝาก และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ กับการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่ดินทำกิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งทุกโครงการจะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นหลักในการพัฒนา เพื่อรักษาไว้ให้ลูกหลานสืบทอดต่อไป

ด้าน ประธาน บจธ. เผยว่า จากปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทํากินที่อยู่อาศัย และความยากจน รวมไปถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการจํานวนมากต้องปิดกิจการ ประชาชนขาดรายได้ในการดํารงชีพ รัฐบาลจึงให้ บจธ. แก้ปัญหาดังกล่าว เช่น ช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทํากิน และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยต้องเร่งกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน ซึ่งจากเหตุการณ์ ไวรัสโควิด-19 ประชาชนจํานวนมากได้รับผลกระทบ หลายบริษัทเลิกจ้างพนักงาน โรงงานปิดตัว ผู้คนกลับภูมิลำเนา ไม่มีอาชีพรองรับ บจธ.จึงต้องให้ความช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมกราคม 2565 นี้

คลิปอีจันแนะนำ
ทหารเรือกร่าง ที่นี่สัตหีบ ขู่ย้ายตำรวจทั้งโรงพัก

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co