ปภ. เผยพิษพายุเตี้ยนหมู่ ซัด 23 จังหวัด 85 อำเภอ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. เผยพิษพายุเตี้ยนหมู่ ซัด 23จังหวัด 85 อำเภอ ภาวนาอย่าให้น้ำขนาดวงกว้างกว่านี้เลย
ปภ. เผยพิษพายุเตี้ยนหมู่ ซัด 23 จังหวัด 85 อำเภอ

วันนี้ 28 ก.ย.64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. พื้นที่ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลพายุและร่องมรสุม ประกอบด้วย

อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง (วันที่ 8-11 ก.ย.64)

อิทธิพลของย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” (CONSON) มีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก (วันที่ 11-13 ก.ย.64)

อิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย (วันที่ 14-19 ก.ย.64)

อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย วันที่(20-25 กย..64)

อิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ จังหวัดมุกดาหาร และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 24-25 ก.ย.64)

ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 35 จังหวัด พื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 12 จังหวัด

คือจังหวัด 1.เชียงราย 2.ลำพูน 3.ลำปาง 4.แพร่ 5.ฉะเชิงเทรา 6.ตราด 7.ชลบุรี 8.สมุทรปราการ 9.ระนอง 10.พังงา 11.นครศรีธรรมราช และ 12.ตรัง

ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 1.พิษณุโลก 2.ตาก 3.สุโขทัย 4.กำแพงเพชร 5.พิจิตร 6.เลย 7.ขอนแก่น 8.ชัยภูมิ 9.ร้อยเอ็ด 10.นครราชสีมา 11.ปราจีนบุรี 12.สระแก้ว 13.ชัยนาท 14.สุพรรณบุรี 15.พระนครศรีอยุธยา 16.สิงห์บุรี 17.อ่างทอง 18.อุทัยธานี 19.นครสวรรค์ 20. ระยอง 21.จันทบุรี 22.เพชรบูรณ์และ 23 .ลพบุรี

แนวโน้มและการคาดการณ์ ปัจจุบันยังคงมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ และได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่า น้ำฝน และประกาศจากกรม อุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พื้นที่หมู่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ ต.กระบกเตี้ย เริ่มทรงตัวและปริมาณน้ำที่ท่วมขังลดลง พื้นที่หมู่ 2,5,6,11, 14 ต.เนินขาม และ หมู่7,9,10 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ดำเนินการกั้นกระสอบทรายเพื่อไม ให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ ซึ่งหากปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 5-7 วัน

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม พื้นที่ริมลำน้ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย โทรสายด่วน 1784

คลิปอีจันแนะนำ
วินาทีชีวิต หมาถูกน้ำซัด

Related Stories

No stories found.