ประยุทธ์ สั่งการ สตช. เพิ่มอัตรา พนักงานสอบสวนหญิง

ประยุทธ์ สั่งการ สตช. เพิ่มอัตรา พนักงานสอบสวนหญิง ให้บริการดูแลเท่าเทียม เล็ง เพิ่มวันลาคลอดเป็น 98 วัน
ประยุทธ์ สั่งการ สตช. เพิ่มอัตรา พนักงานสอบสวนหญิง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รองโฆษกรัฐบาล) ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ได้มีการมอบแนวทางตามข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายสตรี เพื่อเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คือการเพิ่มจำนวนพนักงานสอบสวนหญิงเพื่อทำหน้าที่สอบสวน และดูแลเด็ก สตรี ให้ได้รับการบริการที่เท่าเทียม รวมถึงได้รับความช่วยเหลืออย่างเข้าใจระหว่างผู้หญิงถึงผู้หญิง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหมเว็บไซต์ ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ให้เพิ่มจำนวนพนักงานสอบสวนหญิงเพื่อบริการประชาชน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรับเพิ่มอีก 100 คน เร็วๆนี้ คุณวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต เพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนตามสถานีตำรวจภูธร (สภ.) และสถานีตำรวจนครบาล (สน.) จากที่มีอยู่ปัจจุบัน 733 คน

นอกจากนี้ รองโฆษกรัฐบาล ยังได้กล่าวต่อไปว่า นายกรัฐมนตรี ได้ให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 67 เรื่องการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ที่ปัจจุบันเป็นการเหมาจ่ายในอัตราครั้งละ 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างตามมาตรา 57 เป็นเวลา 90 วัน ให้เป็น 98 วัน ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิลาคลอดที่กำหนดในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าได้ยกร่างแก้ไขเป็น 98 วัน แล้ว แต่เนื่องจากยังมีประเด็นอื่นอีกที่ต้องปรับแก้ในพ.ร.บ.ด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น

จึงมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาอีกสักระยะ และจะรีบเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในทันทีเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณเครือข่ายสตรีที่ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียง สะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบมาตลอด และกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดพื้นที่ให้เกิดการทำงานร่วมกัน

อีจัน
www.ejan.co