ปลัดมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ 26 จังหวัด ระวังการขายน้ำมัน ออกต่างประเทศ

ปลัดมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ 26 จังหวัดชายแดน เฝ้าระวังการลักลอบขายน้ำมัน ออกไปยังต่างประเทศ
ปลัดมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ 26 จังหวัด ระวังการขายน้ำมัน ออกต่างประเทศ

ปลัดมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ 26 จังหวัดชายแดน สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา เฝ้าระวังตรวจตราป้องกันการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงจากประเทศไทยออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

วานนี้ 17 พ.ค. 65 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกเกิดภาวะผันผวน และพบว่ามีหลายประเทศ เริ่มมีภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญภาพจาก : เฟซบุ๊กกระทรวงมหาดไทย PR

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิง จากประเทศไทยออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวม 26 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการกำลังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งพนักงานฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทหาร ตำรวจ กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ในระดับพื้นที่ เฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องกันการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงจากประเทศไทย ออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย

ทั้งนี้หากพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และให้เพิ่มมาตรการลาดตระเวนและตรวจตราตามแนวชายแดน ทั้งตามจุดผ่านแดนบริเวณชายแดน และในช่องทางอื่นที่สามารถจะขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ออกไปภายนอกประเทศได้ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงรุก ให้ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การนำน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศออกไปจำหน่าย ยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมาย

อีกทั้งนายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 26 จังหวัด ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการ ร่วมกันตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ขนส่งออก ไปภายนอกประเทศให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันสอดส่อง ดูแล และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ช่วยกันสอดส่อง ดูแล หากพบพฤติการณ์น่าสงสัยเกี่ยวกับการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิง จากประเทศไทยออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย ให้รีบแจ้งนายอำเภอในพื้นที่ทราบโดยทันที หรือแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิปอีจันแนะนำ
ขโมยรถพ่วงข้าง สมบัติชิ้นสุดท้าย ลุงขายของเก่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co