ปลัด กทม.เตรียมพร้อม รับมือฝนตกหนัก (15-17 พ.ค. 65)

ปลัด กทม. กำชับ ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อม รับมือฝนตกหนัก ตามที่กรมอุตุฯ เตือน ช่วง 15-17 พ.ค.นี้
ปลัด กทม.เตรียมพร้อม รับมือฝนตกหนัก (15-17 พ.ค. 65)

(15 พ.ค.65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค.65 โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เช่น สำนักการระบายน้ำ ติดตามการพยากรณ์ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการติดตามและตรวจกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบโทรมาตรในการตรวจสอบสถานีเครือข่ายต่างๆ เช่น ระบบการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและในคลอง 255 แห่ง, ระบบตรวจวัดปริมาณฝน 130 แห่ง, ระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน 100 แห่ง, ทำการลดระดับน้ำตามคูคลองต่างๆ ให้อยู่ในระดับต่ำ สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลัก

นอกจากนี้ยังต้องจัดเก็บขยะตะแกรงท่อระบายน้ำ, ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง สถานีสูบน้ำ 190 แห่ง ประตูระบายน้ำ 244 แห่ง บ่อสูบน้ำ 316 แห่ง จัดเตรียมสำรองเครื่องสูบน้ำกรณีเหตุฉุกเฉิน จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) พร้อมรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวงกรณีฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ ประสานหน่วยงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร เช่น โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแนวถนนวิภาวดีรังสิต โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่ติดตามสถานการณ์ได้รับทราบข้อมูลกลุ่มฝน ปริมาณฝนตก จุดที่มีปัญหาน้ำท่วมบนถนนสายหลักผ่านทาง http://dds.bangkok.go.th/ ,www.prbangkok.com ,Facebook:@BKK_BEST, สำนักงานประชาสัมพันธ์ Twitter:@BKK_BEST, สำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โทร.1555 หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำ โทร.022485115 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน สำนักสิ่งแวดล้อม จะเร่งสำรวจตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในความรับผิดชอบ และรีบตัดแต่ง ค้ำยัน พร้อมกับเตรียมเครื่องมือตัดแต่งต้นไม้ ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่หน่วยเร่งด่วนให้พร้อม หากเกิดการหักหรือโค่นล้ม จากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ให้สามารถออกปฏิบัติงานได้ในทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในกรณีต้นไม้ถูกลมพัดหักโค่น หากพบมีต้นไม้ใหญ่เสี่ยงหักเพิ่มเติมจากที่ได้ตัดแต่งไปแล้ว ตามแผนการตัดแต่งประจำเดือน ให้ตัดแต่งเพิ่มเติมจากแผนฯ ตามหลักรุกขกรรมทันที ส่วนการเตรียมความพร้อมกรณีมีสถานการณ์ต้นไม้หักโค่นจากฝนตกหนักลมแรงในช่วงดังกล่าว ได้จัดหน่วยเร่งด่วน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ เครื่องมือและยานพาหนะ พร้อมแก้ไขกรณีต้นไม้หักโค่นในพื้นที่สวนสาธารณะ สวนป่า และถนนสายสำคัญในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนร่วมตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ หากพบต้นไม้อยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือพบเห็นต้นไม้โค่นล้ม สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ หรือโทร. 1555 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ รวมถึงเก็บกวาดกิ่งไม้ หรือต้นไม้ที่หักโค่นกีดขวางในที่สาธารณะ

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฝนตกหนักได้ทันที หากมีเหตุพายุฝนตกหนักเกิดขึ้น ให้ผู้อำนวยการเขตดำเนินการสำรวจความเสียหาย และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการขอรับการสงเคราะห์ และฟื้นฟูเยียวยาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเห็นเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุสาธารณภัยอื่นๆ สามารถแจ้งสายด่วน โทร.199 (ศูนย์วิทยุพระราม) ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิปอีจันแนะนำ
หมอปลา ยอมรับส่งทนาย-นักข่าว ปลอมตัวไปหา หลวงปู่แสง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.