ปี 2564 หน่วยงานรัฐ - รัฐวิสาหกิจ โดนชาวบ้านร้องเรียน เกือบหมื่นเคส

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดสถิติปี 2564 มี ประชาชน ร้องเรียน หน่วยงานรัฐ – รัฐวิสาหกิจ เกือบหมื่นเคส
ปี 2564 หน่วยงานรัฐ - รัฐวิสาหกิจ โดนชาวบ้านร้องเรียน เกือบหมื่นเคส

รู้จัก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไหม ?

รู้หรือเปล่า หน่วยงานนี้ มีเพื่อซัพพอร์ท ดูแล ประชาชน

โดยมีอำนาจหน้าที่ พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนกรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าเรื่องนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่

ปี 2564 ที่ผ่านมา ข้อมูลจาก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ได้รับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศรวมทุกช่องทาง เฉียด 10,000 เคส ยอดร้องเรียนสายด่วนพุ่งกว่า 6,000 เคส

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยด้วยตนเองว่า

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีสถิติให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์สายด่วน 1676 และช่องทางดิจิทัล มากขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งในปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 9,304 เรื่อง

ทั้งร้องเรียนทางไปรษณีย์ เดินทางมายื่นเรื่องด้วยตนเอง ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ www.ombudsman.go.th หรือทางแอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”

แต่ช่องทางที่ได้รับประสานร้องเรียนมากที่สุดคือ Call Center 1676 สูงถึง 6,313 เรื่อง

ซึ่งข้อมูลที่ได้มา พบว่า 5 อันดับ หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสูงสุด คือ

1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และ อบต.) ถูกร้องเรียนเรื่อง

- ปัญหาการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง การให้บริการสาธารณูปโภค การบุกรุกที่ดินสาธารณะ

2.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถูกร้องเรียนเรื่อง

- ปัญหาการดำเนินคดี

- พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ไม่เหมาะสม

3.กรมการปกครอง ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ถูกร้องเรียนเรื่อง

-ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เเละ การดำเนินการจดทะเบียนต่าง ๆ ให้กับประชาชนล่าช้า

- ปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค

- พฤติกรรมไม่เหมาะสม

4. กรุงเทพมหานคร ถูกร้องเรียนเรื่อง...

- การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าช้า

- ปัญหาการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ

- การให้บริการด้านสาธารณูปโภค

5.กรมที่ดิน ถูกร้องเรียนเรื่อง

- การออกโฉนดที่ดิน/รังวัดที่ดิน/การโอนที่ดิน

- พฤติกรรมเจ้าหน้าที่

- ปัญหาการจัดสรรที่ดิน

- ปัญหาการบุกรุกที่ดิน

ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหา 3,390 เรื่อง เเละติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 2,852 เรื่อง

ดำเนินการประสานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับผู้ร้องเรียนจำนวน 52 เรื่อง

และรับเป็นเรื่องร้องเรียน จำนวน 19 เรื่อง

นายสมศักดิ์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งว่า

จากการได้รับเรื่องร้องเรียนในปี 2564 ที่มีจำนวนเคสมากขึ้น ทำให้ในปี 2565 ทางผู้ตรวจการแผ่นดิน จะมุ่งเน้นมาตรการเชิงรุกตั้งหน่วยพิเศษเคลื่อนที่เร็วคลายทุกข์ โดยนำร่องเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุดลงพื้นที่ทันทีเมื่อได้รับแจ้งหรือร้องขอความเป็นธรรม

ซึ่งที่ผ่านมามาตรการเชิงรุก ได้แก้ไขเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนได้แล้ว คือ

- กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการแก้ไขน้ำประปาไม่ไหล

- กรณีพื้นผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีการซ่อมแซม ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา

- กรณีการโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร้องเรียนล่าช้า ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใน 1- 3 วันเท่านั้น

หากพี่น้องคนไหน ได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบจากหน่วยงานที่อยู่ในอำนาจการจัดการแก้ปัญหาของ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาสิทธิตนเอง ไว้นะคะ

สามารถร้องเรียนเข้าไปยังช่องทางต่างๆ ของผู้ตรวจการแผ่นดินได้เลย เพื่อให้เกิดการแก้ไขที่ดีขึ้น

คลิปแนะนำอีจัน
ชนแล้วหนี 10 เดือนคดีไม่คืบ!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co