ผลการลงมติ อภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นไปตามคาด 6 รัฐมนตรี อยู่ต่อ

เป็นไปตามคาด! ผลการลงมติ อภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นไปตามคาด 6 รัฐมนตรี อยู่ต่อ ทำหน้าที่เดิม
ผลการลงมติ อภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นไปตามคาด 6 รัฐมนตรี อยู่ต่อ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี ยาวนาน 3 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564

และวันนี้ 4 กันยายน 2564 เป็นวันที่ลงมติสภา ซึ่งเป็นไปตามคาด สภามีมติไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี ได้อยู่ต่อ

ผลการลงมติ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ผลการลงมติ

ไว้วางใจ 264 เสียง

ไม่ไว้วางใจ 208 เสียง

งดออกเสียง 3 เสียง

ผู้เข้าประชุม 475 คน

ผลการลงมติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข

ไว้วางใจ 269 เสียง

ไม่ไว้วางใจ 196 เสียง

งดออกเสียง 11 เสียง

ผู้ลงคะแนน 476 เสียง

ผลการลงมติ นายศักดิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

ไว้วางใจ 269 เสียง

ไม่ไว้วางใจ 195 เสียง

งดออกเสียง 10 เสียง

ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ผู้เข้าประชุม 475 เสียง

ผลการลงมติ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

ไว้วางใจ 263 เสียง

ไม่ไว้วางใจ 201 เสียง

งดออกเสียง 10 เสียง

ไม่ลงคะแนน 1

ผู้เข้าประชุม 475

ผลการลงมติ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

ไว้วางใจ 270 เสียง

ไม่ไว้วางใจ 199 เสียง

งดออกเสียง 8 เสียง

ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ผู้เข้าประชุม 478 เสียง

ผลการลงมติ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ไว้วางใจ 267 เสียง

ไม่ไว้วางใจ 202 เสียง

งดออกเสียง 9 เสียง

ผู้เข้าประชุม 478 เสียง

คลิปอีจันแนะนำ
น้องหมาหิวไม่ต้องห่วง ไรเดอร์จัดให้!
อีจัน
www.ejan.co