ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเกิน ขอรับเงินคืนได้แล้ว

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผย ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิม งวดเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2565
ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเกิน  ขอรับเงินคืนได้แล้ว

วันนี้ (19 เม.ย. 65) นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิม งวดเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2565 ที่มีความกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินสมทบส่วนที่จ่ายเกินคืน หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบไปแล้วนั้น ในเรื่องนี้ ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลหากจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิม คือทางเลือกที่ 1 จำนวน 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จำนวน 100 บาท และทางเลือกที่ 3 จำนวน 300 บาท

หากจ่ายในอัตราเดิมเช่นนี้ในงวดเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2565 สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวนได้ โดยโหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ยื่นเอกสารไปยังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาได้ทุกแห่ง เพื่อความสะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยื่นที่ประกันสังคม

สามารถนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงสำนักงานประกันสังคมได้เช่นกัน หลังจากนั้นเมื่อตรวจอนุมัติแล้วสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามที่แจ้งไว้

กรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 ขาดส่งเงินสมทบจะกี่เดือนก็ตาม ยังคงสภาพความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 อยู่ ดังนั้น หากขาดส่งเงินสมทบยังคงสามารถกลับมานำส่งสมทบต่อได้ โดยจ่ายล่วงหน้าได้ 12 เดือน แต่ไม่สามารถจ่ายย้อนหลัง พร้อมย้ำว่าการขาดส่งเงินสมทบอาจกระทบการเกิดสิทธิ์ความคุ้มครอง เช่น หากเจ็บป่วยต้องหยุดพักรักษาตัว ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ แต่ต้องดูว่าส่งเงินสมทบ 3 เดือน ใน 4 เดือนก่อนเจ็บป่วยหรือไม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิปแนะนำอีจัน
พลาดไม่ได้ 29 เม.ย. 65 อีจัน X ระเบียบวาทะศิลป์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.