ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบเต็ม ขอคืนเงินส่วนต่างได้ทางไปรษณีย์

ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวนงวด ก.พ.- เม.ย.65 ขอคืนเงินส่วนต่างได้ทางไปรษณีย์
ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบเต็ม ขอคืนเงินส่วนต่างได้ทางไปรษณีย์

โดย นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิม ในงวดเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน 2565 ก่อนหน้าประกาศกฎกระทรวงลดอัตราเงินสมทบออก ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินส่วนต่างของเงินสมทบที่ชำระคืนเต็มจำนวนได้

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเงินคืน (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ประกันตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามที่แจ้งไว้รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากการลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ ระยะเวลา 6 เดือน ในงวดเดือน กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2565 เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนผู้ประกันตน ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถจ่ายเงินสมทบอัตราใหม่ 3 ทางเลือกได้แล้ว

ทางเลือกที่ 1 จ่ายสมทบ 42 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 2 จ่ายสมทบ 60 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 3 จ่ายสมทบ 180 บาทต่อเดือน

ส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 ขาดส่งเงินสมทบไปก่อนหน้านี้ ไม่ได้เป็นผลให้สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแต่อย่างใด แต่จะกระทบกับเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง

ดังนั้น ผู้ประกันตนยังสามารถกลับมาจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 ได้ และขอให้จ่ายเงินสมทบอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสิทธิ์ความคุ้มครอง เช่น กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต

คลิปอีจันแนะนำ
เมื่อชัชชาติ เจอแท็กซี่ กทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co