ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงนามชะลอเปิดสถานศึกษา เตรียมรับนักท่องเที่ยว

นักเรียนรอไปก่อน โรงเรียนยังไม่เปิด ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ลงนามเปิดมาตรการเตรียมรับท่องเที่ยว เปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 เลื่อนเปิดเรียนแบบ on site
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงนามชะลอเปิดสถานศึกษา เตรียมรับนักท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน ส่วนพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ที่เป็นพื้นที่ตำบลสีฟ้าครบทุกตำบลทั้งอำเภอ ตามประกาศของ ศปก.อำเภอ สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ได้ไม่เกิน 500 คน

วันนี้(29 ต.ค. 64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยกำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น เขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ได้ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. พื้นที่ตำบลสีฟ้าครบทุกตำบลทั้งอำเภอ ตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ได้ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 500 คน

2. อำเภอที่มีพื้นที่ตำบลสีฟ้าไม่ครบทุกตำบล เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสีฟ้าตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 250 คน

3. อำเภอที่พื้นที่ตำบลยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน

ทั้งนี้ ขอให้การจัดกิจกรรมใช้เวลาให้น้อยที่สุด และงดทานอาหารร่วมกัน ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา และขอให้ให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทันทีที่เสร็จกิจกรรม

สำหรับสถานศึกษา ผู้ว่าฯ ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับที่ 41 เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้โรงเรียน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคโควิด-19 ชะลอการเรียนการสอนแบบ on site 1-14 พ.ย. 64 ออกไปก่อน ให้จัดในรูปแบบอื่นแทน เนื่องจากยังพบคนติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า “โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในเขตพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดังกล่าว พิจารณาชะลอการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564”

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์ เขต3 เชียงใหม่

คลิปอีจันแนะนำ
ช่างทาสี ลั่นไม่ให้อภัยคนตัดเชือก!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co