ผ่านฉลุย พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ลงมติ เห็นด้วย 270 เสียง ไม่เห็นด้วย 196 เสียง

ที่ประชุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงมติ ผ่านความเห็นชอบ พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ผ่านฉลุย เห็นด้วย 270 เสียง ไม่เห็นด้วย 196 เสียง
ผ่านฉลุย พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ลงมติ เห็นด้วย 270 เสียง ไม่เห็นด้วย 196 เสียง
ภาพ อีจัน

เช้าวันนี้ (10 มิถุนายน 2564) ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีมติผ่านความเห็นชอบ พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท

โดยหลังการอภิปรายพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล

ประธานรัฐสภา
ประธานรัฐสภาภาพ วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ซึ่งฝ่ายค้านปิดท้ายการอภิปรายโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ต่อมานายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลุกขึ้นชี้แจงในบางประเด็น ทั้งนี้นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง
ผลการลงคะแนนเสียงภาพ วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

โดยผลการลงมติ จากผู้เข้าร่วมประชุม 469 คน เห็นด้วย 270 เสียง ไม่เห็นด้วย 196 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง สรุปผลที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบต่อ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท

สำหรับ พ.ร.ก. กู้เงิน ดังกล่าวให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาขณะที่กำลังมีการระบาดระลอกที่ 3 ของโรคโควิด-19 เป็นวงเงิน 5 แสนล้านบาท มีความยาวทั้งหมด 4 หน้า

ขณะที่แผนงานการใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. แก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท (6%)

2. ชดเชยเยียวยาให้ประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 วงเงิน 3 แสนล้านบาท (60%)

3. ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิด-19 วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท (34%)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co