ผ่า โครงการ 70 ไร่ สวนสาธารณะ คลองช่องนนทรี งบ 980 ล้านบาท

ผ่า โครงการ 70 ไร่ สวนสาธารณะ คลองช่องนนทรี ส่วนที่ 2 จากทั้งหมด 5 ส่วน ใช้งบไปแล้วกว่า 80 ล้านบาท จาก งบ 980 ล้านบาท ทั้งโครงการ
ผ่า โครงการ 70 ไร่ สวนสาธารณะ คลองช่องนนทรี งบ 980 ล้านบาท
ผ่างบโครงการ คลองช่องนนทรีภาพ อีจัน

เปิดตัวได้อย่างอลังการงานสร้างกับ "สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” ที่เริ่มเปิดเฟสแรกให้ได้ยลโฉมเมื่อวันคริสมาสต์ 2564 เป็นต้นมา ทำให้พ่อแม่พี่น้อง รวมทั้งสื่อมวลชนไปเที่ยวชมกันไม่ขาดสาย ซึ่งก็มีเสียงแตกกันอยู่ไม่น้อย ทั้งชม บ่น ด่า รวมถึงคำถาม และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ

คลองช่องนนทรี
คลองช่องนนทรีภาพ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์”

หลายฝ่ายต่างพุ่งเป้าไปที่งบประมาณโครงการที่สูงถึง 980 ล้านบาท แต่ขณะนี้ส่วนที่เสร็จสิ้น เป็นเพียงส่วนที่ 2 ของโครงการ จากที่มีอยู่ทั้งหมด 5 ส่วน และใช้ดำเนินการไปเพียง 80 ล้านบาท จากงบทั้งหมด แต่ก็ยังมีคำถามคาใจ 80 ล้านบาทใช้อะไรบ้าง แล้วส่วนที่เหลือจะทำอะไร จะเสร็จเมื่อไร? ทำแล้วพี่น้องชาวกรุงเทพฯ จะได้อะไรจากโครงการนี้ ฯลฯ ไปค่ะ!! ไปหาคำตอบกัน...

ซึ่ง นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร เปิดเผยรายละเอียดของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ว่ามีจุดเริ่มต้นโครงการฯ บริเวณถนนสุรวงศ์ถึงถนนพระรามที่ 3 ระยะทางรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 15 เมตร การดำเนินโครงการฯ แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย

ช่วงที่ 1 จากถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร ระยะทาง 800 เมตร วงเงิน 80 ล้านบาท
ช่วงที่ 2 จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทาง 200 เมตร วงเงิน 80 ล้านบาท
ช่วงที่ 3 จากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ ระยะทาง 1,600 เมตร วงเงินงบประมาณ 370 ล้านบาท
ช่วงที่ 4 จากถนนจันทน์ถึงถนนรัชดาภิเษก ระยะทาง 1,000 เมตร วงเงินงบประมาณ 250 ล้านบาท
ช่วงที่ 5 จากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระรามที่ 3 ระยะทาง 900 เมตร วงเงิน 200 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อเฉลี่ยงบประมาณทั้งโครงการถือเป็นการลงทุน 7 - 8,000 บาท/ตารางเมตร

ตลอดแนวโครงการทั้ง 5 ช่วง มีงานโครงสร้างเสาเข็มเพื่อค้ำยันเขื่อนและเป็นฐานที่แข็งแรงรองรับการปลูกต้นไม้และงานอื่น ๆ รวมทั้งการขุดลอกคลอง ซึ่งจะช่วยลดโคลนตมที่สะสมและและลดกลิ่นเหม็นของน้ำในคลองได้ในระดับหนึ่ง ส่วนที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน คือ งานก่อสร้างสวนสาธารณะในคลองช่องนนทรีซึ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ รวมถึงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณโดยรอบ และส่วนต่อเนื่อง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานก่อสร้างและปรับปรุงลานกิจกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คลองช่องนนทรี
คลองช่องนนทรีภาพ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์”

โดย 200 เมตรแรก จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 (ช่วงที่ 2) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2564 ถือเป็นจุดเด่นสำคัญ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่รองรับคนที่ใช้บริการวันละกว่า 1 แสนคน และ BRT ประมาณ 1-1.5 หมื่นคนต่อวัน

รวมถึงประชาชนที่อยู่อาศัยและทำงานบริเวณใกล้เคียงกว่า 2.3 หมื่นคน สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่นี้ได้ จุดนี้จึงมีการออกแบบให้มีความโดดเด่นแปลกตา โดยเฉพาะบริเวณลานกิจกรรม ซึ่งมีการติดตั้ง 3D Printing ผนังน้ำตก ระบบน้ำล้น (Fog) ทำทรายล้าง ปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้น้ำนานาชนิด งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับ โซน sky walk มีการปูหินแกรนิตพื้นทางเดิน ติดตั้งราวกันตกทางเดิน ปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่ม รวมทั้งทำทางพื้นคอนกรีตเป็นทางเดินเข้าสวนฯ เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี และ BRT

คลองช่องนนทรี
คลองช่องนนทรีภาพ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์”

ขณะนี้กำลังเร่งรัดช่วงที่ 1 จากถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร ระยะทาง 800 เมตร เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับช่วงที่ 2 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา ครั้งที่ 2 เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง ส่วนอีก 3 ช่วงที่เหลือจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างต่อไป คาดว่าทั้งโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565

เมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรี ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในระยะยาว เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นเส้นทางออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่ดีบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

การพัฒนาคลองช่องนนทรี ไม่ได้มุ่งแต่การปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะเท่านั้น แต่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะทำให้คลองมีประโยชน์มากกว่าทางระบายน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเสียแยกออกจากน้ำดี และน้ำเสียที่แยกออกมาจะถูกบำบัดเพื่อนำกลับไปใช้ไล่น้ำเสียในคลองสายอื่นที่เชื่อมต่อกับคลองช่องนนทรี

รวมทั้งยังคงมีศักยภาพในการลำเลียงน้ำในฤดูฝนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้มของโครงข่ายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสีฟ้าเขียวซึ่งจะเชื่อมต่อเส้นคลองสาทร สู่สวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ สู่คลองแสนแสบและคลองเตยซึ่งเชื่อมต่อหากันทั้งหมด

ทั้งนี้จันก็อยากให้เพื่อนลองไปแวะชม ความรังสรรค์ในครั้งนี้ก่อนที่จะตัดสินใจ จากคำกล่าวอ้างต่าง ๆ ไปสัมพัสและเห็นกับตาตัวเองว่าสภาพโดยรวมสร้างผลที่ดีต่อสภาพโดยรอบมากพอความคุ้มค่าแค่ไหน แล้วอย่าพลาดเก็บภาพสวยๆมากฝากจันบ้างนะคะภาพ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์”

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co