ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และตะวันตก เกินมาตรฐาน

ศสพ. รายงานคุณภาพอากาศ พบ PM 2.5 เกินมาตรฐานหลายพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และตะวันตก เกินมาตรฐาน ภาคใต้และตะวันออก อยู่ในเกณฑ์ดี
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และตะวันตก เกินมาตรฐาน
ภาพจากอีจัน

ช่่วงวันหยุดแบบนี้ หลายคนคงออกเดินทางหาที่พักผ่อน แต่เดียวก่อน ฟ้ามัวๆ ไม่ใช่หมอกแต่อย่างใด เช็กให้ชัวร์ มันอาจจะเป็นฝุ่นก็ได้!

ไวรัสก็กลัว ฝุ่นจิ๋วพิษ ก็ทำลายปอดอีก หน้ากากอนามัยเท่านั้นที่จะช่วยได้ในตอนนี้ วันนี้ จันพามาเช็ก ค่าฝุ่น pm 2.5 ในประเทศ ว่าที่ไหนเกินมาตรฐาน หรือภาคในอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบ้าง

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07:00 น ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยมีข้อสรุปดังนี้ ปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ชัยภูมิ จ.อุบลราชธานี และ จ.นครราชสีมา

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 33 - 85 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 41 - 114 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 28 - 63 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 28 - 46 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 14 - 46 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 28 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 33 - 69 มคก./ลบ.ม.

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co