พม. ร่วมมือ UNDP เน้นย้ำส่งเสริม ความเท่าเทียม ระหว่างเพศ ทุกระดับ

รมว.พม. เผย พม. ไทย ร่วมมือ UNDP เน้นย้ำ ผลักดันสังคม ให้ ตระหนักถึง ความเท่าเทียม ระหว่างเพศ ทุกระดับ
พม. ร่วมมือ UNDP เน้นย้ำส่งเสริม ความเท่าเทียม ระหว่างเพศ ทุกระดับ

เมื่อวานนี้ (20 มิ.ย. 65) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวในระหว่างการเป็นเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม Pride Together, Pride Talk ว่า พม. ให้ความสำคัญกับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการเคารพในความแตกต่างหลากหลาย และพร้อมส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียมสำหรับบุคคลทุกเพศ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2558 เป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือกับภาคคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัต โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ได้มอบหมายให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในทุกระดับ ซึ่งการจัดกิจกรรม Pride Together, Pride Talk ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกันเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านการถ่ายทอดแนวคิด มุมมองของผู้มีชื่อเสียงในการเคารพในคุณค่าของตนเอง รวมทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของสังคม อยากให้คนไทยยอมรับและปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เน้นเรื่องความสุข สิทธิเสรีภาพ ไทยเป็นสถานที่เปิดรับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะมาจากประเทศอะไร ทุกคนจะมีความสุข และสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไทยและโลก ทั้งนี้ กระทรวง พม. เป็นตัวแทนของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย จะเห็นได้ว่าประเทศไทยจริงจังกับการเปลี่ยนแปลง ในกรอบของกฎหมาย ส่วนตัวเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่า มีศักยภาพ และควรได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

คลิปแนะนำอีจัน
พิสูจน์ความรัก บนความแตกต่าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co